Informationer

Gade og nr:
Reventlowsgade 14 2 th
Postnr:
1651
By:
København V
Website:

Kooperationen - Den Kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark

Kooperationen er et på demokratiske principper organiseret frivilligt samarbejde mellem virksomheder og foreninger, som har til formål ved økonomisk virksomhed: at medvirke til at skaffe forbrugerne gode bæredygtige og billige produkter og ydelser at sikre gode, sunde og sikre beskæftigelsesforhold at medvirke til at mennesker gennem selvorganisering løser egne og andres sociale problemer Organisationen skal fremme udviklingen af den kooperative idé og virksomhedsform, som alternativ til privat erhvervsliv og skal gennem sit virke udbygge samarbejdet mellem kooperative organisationer, virksomheder og foreninger. Organisationen skal i øvrigt støtte og varetage medlemmernes interesse som arbejdsgiver. Til opnåelse af dette formål skal Organisationen: repræsentere kooperationen udadtil udbrede kendskab til kooperationen i offentligheden iværksætte oplysnings- og uddannelsesvirksomhed overfor medlemsvirksom-hedernes medlemmer, valgte og ansatte ledere samt øvrige medarbejdere informere om lovmæssige, administrative, økonomiske, tekniske o.a. forhold af generel interesse for medlemsvirksomhederne bistå medlemsvirksomhederne med fremme af det interne samarbejde i virksomhederne forhandle den kooperative Hoved- og Samarbejdsaftale forhandle og indgå faglige overenskomster forestå voldgiftsbehandling i henhold til Hovedaftalen forestå sekretariatsfunktionen for Samarbejdsrådet
Organisationen kan tillige efter bestyrelsens beslutning påtage sig udførelsen af den daglige sekretariatsvirksomhed for medlemsvirksomheder og fonde m.m., som måtte ønske dette.

Mål
Kooperationens målsætning er at yde god service og skabe gode relationer til sine medlemmer. Kun på den måde kan vi styrke organisationens troværdighed og gøre den mere synlig udadtil.

Som arbejdsgiver- og interesseorganisation, løser Kooperationen administrative og arbejdsretslige opgaver for medlemmerne; Kooperationen yder byggejuridisk rådgivning, indgår og tiltræder i overenskomster, mægler i interessekonflikter og fortolkninger og yder rådgivning i forbindelse med økonomi, personalepleje, erhvervsjura, PR og marketing samt pressekontakt og kursusvirksomhed.

Vision og kultur
Kooperationen skal skabe resultater, der afspejler organisationens kompetencer og tilstræbte videndeling.

Kooperationen skal være en åben arbejdsplads præget af vigtige kerneværdier som tillid, samarbejde og social ansvarlighed.

Kooperationen skal øge opmærksomheden om den kooperative filosofi og virksomhedsform i samfundet.

----
Har du et netværk eller en erfa-gruppe, du vil tilmelde? - Gå ind under “Tilmeld netværk” i hovedmenuen og bliv en del af vores netværksoversigt.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk