Informationer

Gade og nr:
Vejlsøvej 51
Postnr:
8600
By:
Silkeborg
Website:

KVF - Kommunal Vejteknisk Forening

Hvorfor en Kommunal Vejteknisk Forening.

Kommunerne er i dag ansvarlige for forvaltning af de fleste kilometer offentlige veje, som har indflydelse på borgernes daglige færden, individuelt som kollektivt.

Ofte dukker der imidlertid problemer op, som er fælles for kommunerne. Det kan dreje sig om tekniske, forvaltningsmæssige og administrative forhold og metoder. Et samvirke mellem kommunale medarbejdere kan derfor virke effektiviserende for vej- og trafikområdet og kompetenceudviklende for de kommunale medarbejdere.

Hvem kan blive medlemmer.

Foreningen er associeret Kommunalteknisk Chefforening (KTC) og som aktive medlemmer kan optages:

* Kommunale medarbejdere, der er beskæftiget med vej- og trafikforhold
* Kommuner, repræsenteret ved en vej- og/eller trafikteknisk ansat

Hvem er initiativtagerne.

Ideen med en sådan forening begyndte at tage fast form i løbet af foråret 2001. Bl.a. var foreningens første formand Magnus Sandal Pedersen aktiv i etableringsfasen. På en stiftende generalforsamling den 28. november 2001 blev foreningen stiftet.

Foreningens vision og mission.

Af foreningens vedtægter fremgår flg. om vision og mission:

Vision:

Kommunal Vejteknisk Forening skal fremme den faglige videnvandring, viden og kompetence i medlemskredsen for at fremme driften og udviklingen af fremtidens vej- og trafikstruktur i Danmark.

Mission, bl.a.:

*
at bidrage til en styrkelse af medlemmernes viden og kompetence og arbejde for sektorens position i samfundsdebatten,
* at fremme, udvikle og koordinere den kommunale vej- og trafiksektors metoder, forvaltningsformer og driftsmetoder.

Medlemmer

1. Som aktive medlemmer kan optages:

1.1 Kommunale medarbejdere, der er beskæftiget med vej- og trafikforhold

1.2 Kommuner, repræsenteret ved en vej- og/eller trafikteknisk ansat.

2. Som passive medlemmer kan optages:

2.1 Vejdirektoratets sektoraktiviteter, med enkelte personer, efter bestyrelsens bestemmelse.

2.2 Personer, der efter bestyrelsens skøn har en naturlig tilknytning til foreningens virke.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk