Informationer

Gade og nr:
Axeltorv 3
Postnr:
1609
By:
København V
Website:

Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer er en privat erhvervsorganisation, hvis formål er at varetage fælles opgaver og erhvervsmæssige interesser for landmænd og fødevarevirksomheder

Landbrug & Fødevarer repræsenterer det samlede danske landbrugs- og fødevareerhverv, der er Danmarks største kompetenceklynge med 150.000 beskæftigede og en samlet eksport på mere end 100 milliarder kroner årligt.
Direktion består af Carl Aage Dahl, adm. direktør, Claus Søgaard Richter, direktør og Michael Stevns, direktør.
Landbrug & Fødevarer består af to bestyrelser: en primærbestyrelse og en virksomhedsbestyrelse. Bestyrelserne udgør tilsammen en fælles bestyrelse, der beslutter vedtægter, budget, regnskab og overordnet strategi.
Landbrug & Fødevarer har et Formandskab, der koordinerer tværgående politik og aktiviteter, der sikrer sammenhæng mellem virksomheder og landbrug.
Landbrug & Fødevarer skal styrke den politiske interessevaretagelse for landmænd og fødevarevirksomheder og sikre medlemmerne god og effektiv service.
Landbrug & Fødevarer har kun fødevareerhvervets interesse, og kan derfor være meget målrettet i sine politiske aktiviteter.
Landbrug & Fødevarer repræsenterer sammenhængen fra jord til bord.
Landbrug & Fødevarer er resultatet af en fusion mellem Landbrugsraadet, Danske Slagterier, Dansk Svineproduktion, Dansk Landbrug med Dansk Landbrugsmedier og Dansk Landbrugsrådgivning, samt væsentlige dele af Mejeriforeningens aktiviteter.

Medlem hos os

Som medlem hos Landbrug & Fødevarer tilbyder vi politisk interessevaretagelse, faglig rådgivning, information, nyheder mv.

Med ét sekretariat for hele landbrug- og fødevareerhvervet samler vi alle kompetencer og skaber synergi, effektivitet og styrke i forhold til at arbejde for medlemernes globale muligheder og udfordringer.

Landbrugs- og fødevareerhvervet er en del af løsningen på fremtidens udfordringer. Det er det budskab, vi har med, når vi skaber politiske alliancer for at fremme medlemmernes sag.

Som medlem af Landbrug & Fødevarer får du:

Politisk interessevaretagelse
Vi har fokus på vores medlemmers muligheder og udfordringer og arbejder for at optimere rammevilkårene for udvikling, produktion og afsætning

Faglig rådgivning
Vi tilbyder konkret rådgivning og assistance i alt fra fødevarelovgivning til handelscerfifikater og spildevandsproblemer. Derudover faciliterer vi mange faglige netværk, hvorigennem du kan mødes med andre medlemmer

Netværk
Landbrug & Fødevarer faciliterer mange faglige netværk, hvorigennem du kan mødes med andre medlemmer

Information, nyheder mv.
Som medlem får du også adgang til en stor vidensbank om fødevareerhvervet, forskning, analyser, statistik og publikationer

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk