Informationer

Gade og nr:
Vestergade 12 2
Postnr:
1456
By:
København K
Website:

LandsdelsOrkesterForeningen

Landsdelsorkesterforeningen er arbejdsgiver- og interesseorganisation for de 5 landsdelsorkestre i Danmark. Foreningen er stiftet i 1986 og har til formål at varetage og behandle forhold af fælles interesse for medlemmerne, at styrke medlemmerne i forhold til myndighederne og musikorganisationerne samt at fremme samarbejdet landsdelsorkestrene imellem.

Som arbejdsgiverorganisation varetager foreningen orkestrenes interesser vedrørende løn- og arbejdsvilkår i forhandlingerne med fagforbundene om de kollektive overenskomster for musikere, assistenter og teknikere ved landsdelsorkestrene.

Som interesseorganisation repræsenterer foreningen orkestrene ved forhandlinger om spørgsmål af generel karakter med offentlige myndigheder, faglige organisationer og andre kulturelle og musikfremmende organisationer.

Repræsentation og medlemskaber

Landsdelsorkesterforeningen er som medlem repræsenteret i:

'PEARLE' (Performing Arts Employers Associations League Europe) den europæiske arbejdsgiverorganisation for orkestre, teater og dans.
'IAOA' (The International Alliance of Orchestra Associations)
Nordiske Orkesterchefkonferencer, arbejdsgruppen
Den Jyske Operas bestyrelse
Foreningen SNYK 'Sekretariatet for ny kompositionsmusik'
Danmarks Musikråd

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk