Informationer

Gade og nr:
Vesterbrogade 6 D, 1. sal
Postnr:
1606
By:
København V
Website:

Landsforeninge af Kliniske Tandteknikere

LKT er stiftet i 1912. Landsforeningen repræsenterer omkring 70 procent af alle selvstændige og ansatte kliniske tandteknikere i Danmark.

Foreningen varetager medlemmernes interesser overfor offentlige myndigheder og indgår overnskomster med en lang række kommuner og Tandteknikerforeningen. Vi rådgiver medlemmerne om personale- og lønforhold og deltager i faglige udvalg under Sundhedsstyrelsen.

Landsforeningen repræsenterer omkring 70 procent af alle selvstændige og ansatte kliniske tandteknikere i Danmark.

Vi rådgiver medlemmerne om personale- og lønforhold og deltager i faglige
udvalg under Sundhedsstyrelsen.

Sekretariatet udgiver tidsskriftet "Den Kliniske Tandtekniker" og et internt Medlemsnyt, der udkommer på nettet.

Landsforeningen står også for efteruddannelseskurser, så medlemmerne opretholder en høj faglig standard. Det er med til at sikre, at patienterne får en optimal behandling, der følger de seneste behandlingsmetoder.

MEDLEMSSKAB

Landsforeningen er en sammenslutning af kliniske tandteknikere i Danmark, fordelt i 3 medlemsgrupper:

Gruppe A: Praktiserende selvstændige kliniske tandteknikere. Såfremt ægtefæller/samlevere arbejder på samme klinik, og hvoraf den ene er selvstændig klinisk tandtekniker, skal mindst en af disse være gruppe A-medlem.

Rettigheder: Møde-, tale- og stemmeret ved al møde- og kursusaktivi¬tet samt urafstemninger.
Må anvende alt materiale udarbejdet i LKT-regi.

Gruppe B: Selvstændige kliniske tandteknikere på introduktions¬med¬lemsskab.
Rettigheder: Møde- og taleret ved møde- og kursusaktivitet samt møde- men ikke stemmeret til generalforsamlinger. Må anvende alt materiale udarbejdet i LKT-regi.

Gruppe C: Jus’ere, ansatte kliniske tandteknikere og tidligere medlemmer, der ikke længere driver eller er ansat på en aktiv klinik.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk