Informationer

Gade og nr:
Sanderumvej 117
Postnr:
5250
By:
Odense SV
Website:

Landsforeningen af produktionsskoleledere

LP er en partipolitisk neutral forening, der har til formål
- at varetage medlemmernes rets- og tjenstlige interesser herunder medlemmernes løn- og
ansættelsesvilkår,
- at virke for produktionsskolernes udvikling,
- at varetage medlemmernes pædagogiske og ledelsesmæssige interesser,
- at styrke sammenholdet mellem medlemmerne.

Dette formål søges bl.a. opnået ved:
1. Udøvelse af høringsret, forhandlingsret og aftaleret i sager, hvori offentlig myndighed er part.
2. Samarbejde med og/eller medlemsskab af organisationer, foreninger og faglige
sammenslutninger, der har fælles interesser med LP.
3. Aktiv medvirken i og indflydelse på pædagogisk og ledelsesmæssigt udviklingsarbejde.
4. Udgivelse af informationsmateriale o.lign evt. i samarbejde med andre lederorganisationer.
5. At sikre medlemmerne støtte, rådgivning og vejledning i rets- og tjenstlige forhold.
6. Afholdelse af møder, konferencer, kurser mv.

Medlemmer og kontingent

Ret til medlemskab har enhver, der er eller har været
ansat ved en produktionsskole som leder.

Medlemmer der ikke længere er aktive på produktionsskoleområdet kan efter begæring betale
nedsat kontingent. Medlemmer på nedsat kontingent er ikke valgbare og har ikke stemmeret. De
kan ligeledes ikke påregne, at LP yder økonomisk og juridisk bistand til vedkommende.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk