Informationer

Gade og nr:
Kongeåvej 39
Postnr:
6600
By:
Vejen
Website:

Landsforeningen for Skolesekretærer

Landsforeningens formål er såvel at skabe kontakt som virke for udveksling af erfaringer mellem det administrative personale samt eventuelt i samarbejde med den forhandlingsberettigede organisation at varetage medlemmernes interesser over for de respektive myndigheder. Endvidere skal Landsforeningen medvirke til at højne det faglige niveau ved at sikre videre - og efteruddannelse.
Som medlemmer kan optages skolesekretærer og andet administrativt personale med relevant tilknytning til skole- og undervisningsområdet.
Medlemmerne hæfter ikke for Landsforeningens gælds forpligtelser.

Bliv medlem

Inden du udfylder blanketten "Bliv medlem", kan vi fortælle dig at:
Kontingentet er 330 kr. årligt og opkræves i august måned.
Foreningens medlemmer er administrativt personale med tilknytning til folkeskoler og ungdomsskoler i Danmark.
For de 330 kr. medlemskabet koster får du:
Mulighed for at deltage i årsmødet og regionsmøderne.
Erfaringsudveksling og netværk.
Ved din egen aktive medvirken indflydelse på dagens debat.
Jo flere medlemmer jo større synliggørelse
Adgang til medlemsdelen på foreningens hjemmeside.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk