Informationer

Gade og nr:
Fortunstræde 5
Postnr:
1065
By:
København K
Website:

Landslauget - Organisation for Auto- Og Boligmonteringsområdet i Danmark

Organisationen er stiftet den 19. august 1973 ved fusion mellem landsforeningen for
Sadelmager - og Tapetserermestre i Danmark, og Sadelmager- og Tapetsererlauget i Danmark. Organisationens bomærke er som vist i venstre hjørne.

Formål:
Landslaugets formål er at virke som landsorganisation for arbejdsgivere og næringsdrivende, der udfører fagarbejde inde for Auto- og Boligmonteringsområdet, og vil således være fællesorgan såvel over for offentlige myndigheder som i alle fællesanliggender af faglig art, herunder løn- og arbejdsforhold, samt anliggender af økonomisk og organisationsmæssig karakter.

Optagelse:
Som medlem af Landslauget kan optages enhver enkeltperson eller virksomhed inden for fagområdet, for så vidt vedkommende har drevet selvstændig virksomhed i mindst 1 år. Bestyrelsen kan, når særlige grunde taler derfor, optage næringsdrivende, der ikke opfylder ovennævnte betingelser, ligesom bestyrelsen, såfremt det findes formålstjenligt, kan optage virksomheder, hvis indehavere ikke er udlært inden for Auto- og Boligmonteringsområdet, men hvor værkstedet, der hører til virksomheden, ledes af en kvalificeret person.
Det påhviler samtlige medlemmer at fremme medlemsoptagelserne mest muligt.
Når aktieselskaber, interessentskaber eller lignende virksomheder, som har flere indehavere, ønsker optagelse i Landslauget, gælder de samme regler som for optagelse af personer. Dog skal disse virksomheder ved begæring om optagelse anmelde den eller de personer, der repræsenterer og tegner firmaet.
Optagelse skal ske gennem den stedlige lokalforening, hvor en sådan findes, eller ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem eller direkte til Landslaugets sekretariat.
Lokalforeningernes vedtægter skal godkendes af Landslauget.
Passive medlemmer kan optages i lokalforeningerne.
Hvorfor være medlem af Landslauget
Landslauget er arbejdsgiverforeningen for virksomheder inden for møbelpolstrere, autosadelmagere, sadelmagere, tæppepålægning, gardindekoratører/solafskærmning, og møbelindustri.

Landslaugets sekretariat varetages af arbejdsgiverforeningen Danske Snedker- og Tømrermestre – DST.
Som medlem af Landslauget, har du derfor altid en stærk organisation i ryggen, der hurtigt kan hjælpe dig med det du har brug for.

Sekretariatet består af et veluddannet team, der er klar til at rådgive og vejlede dig. Sekretariatet prioriterer den nære og personlige kontakt til medlemmerne meget højt. Råd og vejledning er ikke længere væk end telefonen.

Rådgivning:
Sekretariatet er altid klar til at rådgive og vejlede inden for:

· Overenskomsten
· Ansættelsesretten
· Ved eventuelle tvister med ansatte eller kunder
· Arbejdsmiljø samt implementering i virksomhederne
· Arbejdsmiljøværktøjer
· Aftaleforhold mv.

Ofte vil du få svaret med det samme, og kræver dit spørgsmål en nærmere undersøgelse, vender vi hurtigst muligt tilbage til dig.

Fordele ved medlemskab af Landslauget
Ud over at Landslauget har et konkurrencedygtigt kontingent, feriekortaftale samt rabataftaler på eksempelvis brændstof og lønsystem, så signalerer et medlemskab af Landslauget, at du er en seriøs virksomhed.
Som medlem kan du aktivt i din markedsføring over for dine kunder slå på, at du er laugsmester og derfor tager kundetilfredshed samt kvalitet alvorligt.

SMV-Barsel
Alle private arbejdsgivere skal i henhold til lovgivningen være omfattet af en barselsordning. Landslauget har derfor været med til at oprette SMV-Barsel.

SMV-Barsel er en barselsordning, som opkræver det lavest mulige bidrag og samtidig udbetaler væsentlig højere refusion end den offentlige barselsordning. Der vil være en væsentlig økonomisk fordel for virksomhederne ved at overgå til SMV-Barsel.

ProLøn-Landslauget - et lønsystem til hele virksomheden
Med ProLøn-Landslauget har vi et rigtig godt medlemstilbud. De af vores medlemmer, der allerede har skiftet til ProLøn-Landslauget er yderst tilfredse, ud fra de meldinger vi får tilbage. Hos ProLøn-Landslauget kan du altid komme igennem på telefonen, hvis du har spørgsmål.

Lønsystemet tager udgangspunkt i overenskomsten, og samtidig håndterer lønsystemet også alle virksomhedens øvrige ansatte.

Lønbehandling med ProLøn-Landslauget bliver både billigere og nemmere, uanset om du vælger Internetløsningen eller papirløsningen. Valget er dit.

Mesterkataloget
Mesterkataloget er et praktisk og meget anvendeligt opslagsværk, der hurtigt giver dig et overblik over materialer samt tidsforbrug.

Profil på Landslaugets hjemmeside
Som medlem kan du få lagt din profil ind på Landslaugets hjemmeside, hvilket er med til at synliggøre dig, når kunderne søger efter en laugsmester, til udførelse af en given opgave.

Tiltrædelsesoverenskomst
Tiltræder virksomheden i forvejen overenskomsten, er der yderligere penge at spare ved at melde sig ind i Landslauget.

Landslauget påtager sig nemlig et stort arbejde på elevområdet og derfor betaler medlemmer af Landslauget et noget mindre beløb til uddannelsesfonden, end virksomheder der ikke er medlem.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk