Informationer

Gade og nr:
Karetmagervej 9
Postnr:
7000
By:
Fredericia
Website:

LDM - Landsforeningen Af Danske Mælkeproducenter

Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter, forkortet LDM, er de danske mælkeproducenters interesseforening. Det er det sted, hvor den almindelige mælkeproducent har mulighed for at arbejde sammen med andre om aktuelle emner der er relevante for deres produktion. Vi beskæftiger os mest med generelle politiske sager, men kan også tage enkeltsager op, hvis vi vurderer at det kan have interesse for en større kreds. Du er altid velkommen til at henvende dig til os, hvis der er et forhold som du mener vi bør se på.

LDM er kendetegnet ved:
- uafhængighed af politiske partier
- uafhængighed af foreninger i og udenfor landbruget
- uafhængighed af økonomiske interesser

Det er LDM´s formål:
- at sikre mælkeproducenterne et optimalt økonomisk resultat
- at sikre mælkeproducenterne reel indflydelse på forhold der har betydning for
forarbejdning og distribution af mælkeprodukter samt politiske beslutninger af
betydning for erhvervet.
- at sikre den enkelte mælkeproducent et højere informationsniveau

LDM´s organisation:
- foreningen ledes af en landsbestyrelse med 9 medlemmer

LDM`s aktiviteter:
- LDM udgiver Danske Mælkeproducenter hver måned
- LDM udsender MælkeproducentNyt til medlemmer 4 gange om året
- LDM udsender LDM- Nyt med foreningsnyt hver uge til interesserede medlemmer
- LDM arrangerer møder, debataftener og staldbesøg
- LDM arrangerer kurser og temadage særligt tilrettelagt for mælkeproducenter

Medlemskab

Aktivt medlemskab
Som aktivt medlem af Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter kan optages enhver mælkeproducent i Danmark. Et aktivt medlemskab giver adgang til alle rabataftaler.
Et aktivt medlemskab koster årligt kr. 1700,- plus moms.

Passivt medlemskab
Som passivt medlem kan optages personer med interesse for foreningen.
Et passivt medlemskab giver begrænset adgang til rabataftaler.
Et passivt medlemskab koster årligt kr. 600,- plus moms.

Firmamedlemskab
For firmaer er der mulighed for at tegne særlige firmamedlemskaber, som
bl. a. giver adgang til omtale i det interne medlemsblad MælkeproducentNyt. Yderligere oplysninger om firmamedlemskab kan fås ved henvendelse til LDM's sekretariat på tlf: 7023 1114.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk