Informationer

Gade og nr:
Glasværksvej 52
Postnr:
4684
By:
Holmegaard
Website:

Lederne

Lederne er en interesseorganisation for alle ledere og særligt betroede medarbejdere. Vi repræsenterer mere end 95.000 medlemmer og sætter ledere og ledelse på dagsordenen.

Lederne
Vi er en interesseorganisation og a-kasse for ledere. Til forskel fra andre lønmodtagerorganisationer er Lederne udelukkende bemandet med professionelt personale, og her er ingen politisk ansatte tillidsfolk.

Vores adelsmærke er hurtig og professionel hjælp til at bringe alle medlemmer videre uanset situationens kompleksitet.

Hvad tilbyder vi?
Vi tilbyder blandt andet rådgivning ved kontraktforhandlinger, afskedigelser, lederuddannelse, arbejdsløshedsforsikring, lederudvikling, magasinet Lederne og meget mere til vores medlemmer.
Gennem målrettet indsats overfor det politiske system gør Lederne dagligt vores indflydelse gældende for at sikre ledernes interesser i forhold til lovgivning og anden offentlig regulering.

De 19 afdelinger fordelt over hele landet arrangerer debat- og netværksaftener, virksomhedsbesøg, studiegrupper og foredrag.

Hvad har vi opnået?
Vi fører sager for vores medlemmer, når de oplever problemer i deres ansættelsesforhold i forbindelse med fyring eller hvis virksomheden går konkurs. Vi hjælper vores medlemmer med at finde den rette hylde i deres karriere. Læs medlemmernes egne beretninger.

Værdier
Vores værdier er udarbejdet i et samspil mellem medarbejdere og ledelsen. Til hjælp brugte vi Ledernes værdispil, som gav os en god mulighed for at diskutere mange af de dilemmaer, vi hver især kommer ud for i hverdagen.

Respekt er at vise ansvarlighed overfor medlemmers og kollegers individuelle og fælles interesser:

* Påskøn forskellighed
* Besvar tillid
* Vær oprigtig

Ansvarlighed er at skabe engagement hos den enkelte og i fællesskabet:

* Agér ressourcebevidst
* Skab resultater
* Husk helheden

Engagement skabes i et udviklende miljø for den enkelte og for helheden:

* Rum for beslutninger
* Plads til begejstring
* Adgang til inspiration

At skabe et udviklende miljø er at vise sand respekt for medarbejdernes og dermed medlemmernes interesser:

* Mod til fornyelse
* Lyst til at lære
* Stræb efter højere mål

Tilsammen skaber de fire værdier vores værdigrundlag. Det er med til at skabe klarhed over, hvad vi står for, og hvorfor vi er her. Det er et fælles ståsted, der skaber identitet og fællesskab, samt en enighed om, hvad der er rigtigt og forkert. Dermed sikrer værdigrundlaget helhed og fælles retning i medarbejdernes mange beslutninger og sammenhænge på tværs.

Strategi
Strategien løber fra foråret 2007 og frem til 2012.

Vision:
Lederens foretrukne organisation

Mission:
Bringer dig videre
På baggrund af vores indsats skal medlemmet opnå en samlet set bedre situation.

Strategiske mål:

* Flere medlemmer
* Tilfredse medlemmer
* Øget kendskab
* En effektiv organisation
* Flere produkter og rådgivningsydelser
* Tilfredse medarbejdere

Medlemsfordele
Som medlem af Lederne har du en række fordele.

Du får bl.a. adgang til en række tilbud, der er målrettet de situationer, du møder i dit job. Det kan for eksempel være karriererådgivning, juridisk bistand eller sparring i lederrollen.

Lederne har desuden et stort udbud af kurser og konferencer, som henvender sig til ledere på alle niveauer. Derudover tilbyder vi også vores medlemmer en række andre rabatter samt adgang til de "lukkede områder" på lederne.dk. Som medlem får du dermed mulighed for at hente forskellige afklaringsværktøjer i form af test og tjeklister samt lønstatistikker og beregningsmodeller.

----
Netværksportalen giver en udtømmende netværksoversigt. Vil du også tilmelde dit netværk? Læs mere under “Tilmeld netværk” i forside-menuen.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk