Informationer

Gade og nr:
Reventlowsgade 14, 4.
Postnr:
1651
By:
København V
Website:

Lejernes Landsorganisation i Danmark

Lejernes Landsorganisation blev stiftet i 1966 ved en sammenlægning af to tidligere konkurrerende lejerorganisationer. Organisationen varetager lejernes interesser i forhold til udlejerne, offentlige myndigheder og politikere.

Det sker ved at hjælpe i aktuelle sager, ved at stimulere lejernes engagement i de enkelte byggerier, byplanlægning og meget andet.

På det nationale niveau støtter vi afdelingernes arbejder og arbejder aktivt i forhold til politikere, regering, folketing, organisationer og pressen.

Lejernes Landsorganisation bygger på selvstændige afdelinger, hvorigennem du kan opnå medlemskab og indflydelse på organisationen.

I de fleste afdelinger løses opgaverne udelukkende af frivillige, mens enkelte af de større afdelinger har ansatte.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk