Informationer

Gade og nr:
Vester Voldgade 9
Postnr:
1552
By:
København V
Website:

Lejernes LO I Hovedstaden

Vi er en engageret og aktiv organisation, som arbejder for, at det skal være billigt at bo i en god lejelejlighed, og at det skal være trygt og billigt at have en andelsbolig.

Det at bo godt drejer sig ikke kun om at have en velholdt og moderne lejlighed. Det drejer sig også om at bo i et attraktivt område med aktivitet, institutioner og grønne områder.

Lejernes LO i Hovedstaden repræsenterer 31.500 husstande eller omkring 60.000 personer i hovedstaden. Det er lejere i almene boliger, i private udlejningsejendomme eller andelshavere. Vi har også erhvervslejere som medlemmer.

Cirka. 25.000 husstande er tilknyttet os gennem deres beboerrepræsentationer eller bestyrelser i andelsboligforeninger eller almene afdelinger. Mere end 6.000 husstande er tilknyttet gennem individuelt medlemskab.

Lejernes LO i Hovedstaden er en selvstændig forening. Vi har siden 1917 forsvaret lejernes interesser ved at arbejde på at få gennemført en rimelig lovgivning, ved at rådgive vores medlemmer og ved at føre deres sager i nævn og Ankenævn.

Ud over at rådgive vores medlemmer, arbejder vi politisk med en lang række spørgsmål. Dem kan du læse om under aktuelle temaer.

Hvorfor blive medlem af Lejernes LO i Hovedstaden
Du har et problem med din bolig. Huslejen er for høj. Der er fejl og mangler over alt, varmeregnskabet er forkert og det er umuligt at tale sig til rette med udlejeren.

I den slags tilfælde er det en fordel at være medlem af Lejernes LO i Hovedstaden.
Vi råder over et sekretariat med professionelle rådgivere, der kan hjælpe dig.

Mange problemer kan løses alene ved at vi sammen tager kontakt med din udlejer, og gør opmærksom på dine rettigheder. Det skal du ikke være nervøs for, eftersom lejeloven beskytter dig mod opsigelse, selv om du kræver din ret.

Hjælper henvendelser til udlejeren ikke, vil Lejernes LO i Hovedstaden indbringe din sag for huslejenævnet og måske siden for Ankenævnet. Her ender de fleste sager, og i 7 ud af 10 tilfælde får vi ret på medlemmernes vegne.

Sagen kan også gå videre til boligretten. I så fald har Lejernes LO i Hovedstaden tilknyttet erfarne boligadvokater, som vil kunne overtage din sag.

Som enkeltmedlem kan du møde op i foreningens åbningstid, eller ringe og tale med en medlemsrådgiver.
Åbningstider og andre praktiske oplysninger kan du se nederst på denne side.

Kun medlemmer af Lejernes LO i Hovedstaden kan få hjælp i form af rådgivning og eventuel sagsbehandling.

Bor du i en almen bolig, kan Lejernes LO i Hovedstaden hjælpe dig med en sag i beboerklagenævnet.

Lejernes LO i Hovedstaden er også en interesseorganisation
Gode boliger til alle, ordentlige lejevilkår og en rimelig husleje. Det er mærkesagerne for Lejernes LO i Hovedstaden. Vi er uafhængige af partipolitik.

Lejernes LO i Hovedstaden blander sig alle de steder, hvor lejeres og andelshaveres forhold diskuteres. Vi er aktivt engageret i byfornyelsesprojekter, i miljøprojekter og i sociale projekter.

Lejernes LO i Hovedstaden udpeger også lægdommere til boligretterne, medlemmer af huslejenævnene, repræsentanter til Boligkommissionen, Grundejernes Investeringsfond, renovationsselskaberne osv.

Lejernes LO i Hovedstaden repræsenteres udadtil af enten det ansatte personale eller af frivillige medlemmer.

Du kan vælges til at deltage i dette arbejde, hvis du er medlem.

Vores kontingent er indrettet sådan, at jo længere tid du er medlem, jo billigere bliver det:
1. års kontingent for enkeltmedlemmer i boliglejemål er 695,- kr. pr. halve år.
2. års kontingent for enkeltmedlemmer i boliglejemål er 565,- kr. pr. halve år.
3. års kontingent for enkeltmedlemmer i boliglejemål er 440,- kr. pr. halve år.

Er du erhvervslejer kan du tegne medlemskab til følgende kontingent.
1. års kontingent for erhvervslejere er 1390,- kr. pr. halve år.
2. års kontingent for erhvervslejere er 1130,- kr. pr. halve år.
3. års kontingent for erhvervslejere er 880,- kr. pr. halve år.

Ved oprettelse af sag skal du betale 350,- kr. pr. sag. Sagsgebyret bortfalder, når du er kommet på 3. års kontingent.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk