Informationer

Gade og nr:
Ingen fast adresse
Postnr:
By:
Website:

LFDB - Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk

Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk blev stiftet 19. november 1983 som faglig organisation for deltidsansatte brandmænd i Danmark.

Landsklubben har overenskomster med Kommunernes Landsforening og Falck.

I alt ca. 90% af samtlige deltidsansatte er organiseret i "Landsklubben", som vi kaldes i daglig tale.

Landsklubben yder faglig hjælp til medlemmer på alle stationer. Eksempelvis i overenskomstspørgsmål, arbejdsskadesager, A-kassespørgsmål og uddannelse.

Der arrangeres kurser, ligesom vi deltager i møder af forskellig art på stationerne.

Det er vort mål, bl.a. ved hjælp af vort blad "Landsklubben", som udkommer hvert kvartal, at være debatskabende og i det hele taget øve indflydelse på beredskabsfaglige spørgsmål på alle niveauer.

Ønskes yderligere oplysning om organisationens struktur og virksomhed, kan der rettes henvendelse til bestyrelsesmedlemmerne

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk