Informationer

Gade og nr:
Strødamvej 50A
Postnr:
2100
By:
København Ø
Website:

LIF - Lægemiddelindustriforeningen

Lif er brancheforening for lægemiddelvirksomheder i Danmark

Lifs formål er at fremme lægemiddelindustriens interesser såvel i Danmark som internationalt. Hovedområderne er forskning og udvikling, produktion, afsætning samt retlig beskyttelse af virksomhedernes præparater.

Lif varetager også lægemiddelindustriens generelle erhvervsmæssige, politiske og samfundsmæssige interesser, ligesom foreningen driver en omfattende informationsvirksomhed over for medlemmerne.

Lifs vision:

- at værdien af lægemidler for det danske samfund er synlig og anerkendt i et sundhedsvæsen med patienten i centrum.

- at lægemiddelindustrien opfattes som en ansvarlig partner, der yder et værdifuldt bidrag til samfundet.

Lifs mission:

Lif arbejder for, at lægemiddelindustrien har de bedst mulige betingelser for at forske, udvikle, markedsføre, distribuere og informere om lægemidler, for derigennem at sikre patienterne en bred og hurtig adgang til den bedste medicinske behandling.

Lifs værdier:

En sund forretning
Fundamentet for industriens eksistens er et sundt økonomisk og forretningsmæssigt grundlag. Resultater skaber indtjening, vækst, flere beskæftigede, større eksport – og dermed forudsætningerne for at nye lægemidler udvikles.

Forskning og Udvikling
Grundlaget for lægemiddelindustrien er forskning – evnen til hele tiden at forbedre eksisterende lægemidler og udvikle nye terapier, som gavner patienternes sygdomsbehandling.
Ansvarlighed
Via et ansvarligt samarbejde med tredje parter skaber Lif gode rammer for efteruddannelse af læger, forskning i nye og forbedrede behandlingsformer, information om lægemidler og lægemiddelpriserne i Danmark.

Partnerskab for sundhed
Lif arbejder løbende for at indgå i partnerskaber for sundhed, som kan sikre patienterne de bedst mulige behandlinger og dermed flere gode leveår.

Medlemmer
For at være medlem af Lif er det en betingelse, at virksomheden i Danmark enten driver forskning inden for lægemiddelområdet, udvikler lægemidler, producerer lægemidler eller markedsfører lægemidler.

Medlemskredsen består af virksomheder, der enten har danske hovedkvarterer, er datterselskaber af internationale virksomheder, er virksomheder der alene driver forskning, eller er virksomheder der både driver salg og forskning.

En virksomhed kan ikke være medlem af foreningen, hvis den er en del af den offentlige forvaltning eller som dominerende forretningsområde enten udøver parallelimport eller driver grossistvirksomhed med lægemidler.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk