Informationer

Gade og nr:
Ahornvej 2
Postnr:
9480
By:
Løkken
Website:

Løkken Handelsstandsforening

Foreningens formål er at fremtræde som organisation og som sådan varetage handelsstandens og industriens interesser.

Som medlemmer kan optages borgere, der er selvstændige næringsdrivende eller ledende funktionærer i handelsvirksomhed.

Endvidere kan bestyrelsen ved enstemmig beslutning optage andre, når den finder anledning dertil, selv om vedkommende ikke opfylder foranstående betingelser.

Medlemskabet er personligt.

Ansøgning om optagelse i foreningen indgives til bestyrelsens formand, der forelægger ansøgningen i det første stedfindende bestyrelsesmøde, hvor endelig afgørelse træffes.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk