Informationer

Gade og nr:
Villavej 74
Postnr:
8870
By:
Langå
Website:

LOF Langaa - Liberalt Oplysnings Forbund Langaa

LOF i Langå har en enthusiastisk bestyrelse, der sammen arbejder på at få den lokale LOF-afdeling til ved starten af hver kursussæson at kunne tilbyde et varieret og inspirerende kursusprogram. Vi modtager altid gerne gode ideer og ønsker om kurser. Bestyrelsen arbejder ud fra LOF's grundprincipper.

Liberalt Oplysnings Forbund bygger på en liberal grundholdning og udspringer af den danske folkeoplysningstradition, hvor den enkelte borger tager et medansvar for sin egen læring og personlige udvikling. Vort mål er at etablere undervisning, oplysning og kulturelle aktiviteter, der bygger på:
• respekt for den enkelte deltager og frihed til at være forskellig
• viden og indsigt, der kan sætte den enkelte deltager i stand til at tage ansvar for eget liv
• oplevelser og undervisning, der styrker den enkeltes livsglæde

PRAKTISK INFO

Tilmelding kan ske på flere måder:

1. Telefonisk til skolelederens kontor 86 46 23 57
2. Via vores hjemmeside www.lof.dk/langaa
3. Mail til skolelederen: a2lyc3Rlbi5iYWNoQHBvc3QudGVsZS5kaw==
4. Brev til LOF Langå, Villavej 74, 8870 Langå

VIGTIGT:
Uanset om det er kursus, foredrag, udflugt eller debat, så lad være med at møde op uden tilmelding/kontakt til skoleleder.

Vi anbefaler hurtig tilmelding.

Tilmelding kan ske frem til kursusstart, såfremt der er ledige pladser. Vi gør opmærksom på, at tilmelding er bindende, og at vi forbeholder os ret til at opkræve det fulde kursusbeløb, såfremt framelding ikke er foretaget rettidigt.
Frameldingsfristen er 1 uge før kursusstart.
Ca. en uge før kursusstart besluttes det, om kurset skal gennemføres eller aflyses.
Hvis kurset er fuldtegnet, besluttes det før. Alle tilmeldte får besked om start eller aflysning, hvis dette ikke er tilfældet - kontakt skolelederen.
Derfor: Mød ikke op før du har fået besked.

Deltagere:
Alle uanset alder, bopælskommune o.lign. kan deltage. Unge kan deltage, såfremt de kan følge undervisningen.

Oplysningspligt:
Folkeoplysningsloven foreskriver, at det fulde CPR-nr. oplyses, hvis du tilmelder dig uden for hjemmekommunen.

Ferier:
Ferier holdes normalt samtidig med folkeskolen uanset undervisningssted.

Kursusgebyr:
Kursusgebyr er angivet ved hvert kursus; betalingen foregår på første kursusaften, så hav venligst kontanter eller check med. Der vil møde en repræsentant fra LOF op og byde velkommen og opkræve gebyr.

Materialer, bøger, råvarer og lign. er ikke indbefattet i kursusgebyret, men afregnes normalt med underviseren.


Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk