Informationer

Gade og nr:
Gerdaslundsvej 9
Postnr:
5230
By:
Odense M
Website:

LSB - Laboratoriemedicinsk Selskab For Bioanalytytikere

Selskabets formål er:
at styrke og stimulere udvikling og forskning indenfor bioanalytikerfaget samt at udbrede kendskab herom.

at skabe et forum, hvor bioanalytikere og andre interesserede kan diskutere udvikling af laboratoriemedicinske metoder, deres resultater og anvendelse i forskning og rutinediagnostik.

gennem faglig inspiration at arbejde for at bioanalytikere får mulighed for at deltage i forskeruddannelser.

Medlemskab:
Som umiddelbare medlemmer kan optages bioanalytikere og andre laboranter, der arbejder indenfor det sundhedsfaglige område. Organisationer og virksomheder indenfor eller med relation til det laboratoriemedicinske område samt enhver, der er interesseret i udvikling af bioanalytikerfaget kan optages på nærmere af bestyrelsen fastsatte betingelser, dog uden stemmeret og valgbarhed. Medlemmer hæfter ikke for selskabets forpligtelser.

Skriftlig anmodning om optagelse rettes til bestyrelsen.

Udmeldelse skal ske skriftlig til kassereren med en måneds varsel.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk