Informationer

Gade og nr:
Korskildelund 6
Postnr:
2670
By:
Greve
Website:

Lyskildebranchens Weee Forening

WEEE står for Waste of Electrical and Electronic Equipment. Det dækker alt fra husholdningsmaskiner, computere, lyskilder, motionsudstyr med elektronik o.s.v.

LWF er en kollektiv indsamlingsordning, der blev stiftet i 2005 med det formål at varetage danske producenters, importørers og distributørers interesser i forhold til indsamling, tilbagetagning, rapportering samt genanvendelse og håndtering af affald fra lyskilder (sparepærer og lysstofrør) i henhold til WEEE-direktivet.

Til at finansiere LWF's arbejde indbetaler virksomhederne et miljøbidrag pr. lyskilde, der sælges på det danske marked.

LWF står bag etableringen af en fælles indsamlingsordning, der er åben for alle producenter, importører og distributører af lyskilder. Foreningens arbejde i forbindelse med indsamling og genanvendelse af materialerne lever til enhver tid op til dansk lovgivning og det europæiske WEEE-direktiv.

Foreningen indsamler alle sparepærer og lysstofrør, uanset hvornår eller hvem der har bragt dem på markedet. Indsamlingsordningen justeres og optimeres løbende i takt med udbredelsen af sparepærer og en stigning i efterspørgslen efter ordningen. Foreningen indsamler hos alle, der er tilmeldt og som har rekvireret foreningens eget indsamlingsmateriel.

Foreningens økonomi skal hvile i sig selv. Det betyder, at de miljøbidrag deltagere af LWF betaler, skal dække omkostningerne, der er forbundet med at drive foreningen samt indsamling og genanvendelse af lyskilderne.

Endelig varetager foreningen medlemmernes interesse i europæiske forhold blandt andet gennem et samarbejde med European Lighting Companies Federation (http://www.elcfed.org/)

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk