Informationer

Gade og nr:
Frederiks Alle 22
Postnr:
8000
By:
Århus C
Website:

Mejeriforeningen

Mejeriforeningen er det danske mejeribrugs brancheorganisation. Vi repræsenterer det danske mejeribrug med særlig fokus på vores medlemmer.
Pr. 1. juli 2009 er vi tilsluttet samarbejdet i Landbrug & Fødevarer, som har overtaget opgavevaretagelse og medarbejdere på en række punkter.
zoom

Vi er en videnorganisation og faglig ekspertise er vores vigtigste ressource til at skabe udvikling i branchen, rådgive vores medlemmer og opfylde vores mission om at skabe optimale udviklingsmuligheder for mejeribruget i Danmark.

Efter tilslutningen til Landbrug & Fødevarer varetages de fleste opgaver af de overførte medarbejdere. Kernen i Mejeriforeningen er beskæftiget med skolemælk og øvrig administration.

Hvad laver vi

Mejeriforeningen er en organisation med mange faglige ekspertiseområder, som alle bidrager til at opfylde vores mission. I det følgende har vi konkretiseret disse ud fra fire overordnede arbejdsområder.
zoom

Vi rådgiver og yder konsulentbistand
Gennem viden og faglig ekspertise sikrer vi, at vores medlemmer får den bedste rådgivning og konsulentbistand. Vi overvåger det danske og udenlandske marked og sørger for, at vores medlemmer altid ved, hvad der rører sig inden for mejeribruget.

Vi udforsker mælkens potentiale
Vi tager initiativ til og koordinerer grundlagsskabende forskning inden for veterinær- og råvareforskning samt mejeriforskning. Herigennem skaber vi ny viden, der giver branchen udviklingsmuligheder og gør os i stand til at rådgive forbrugerne om mælkens potentiale ud fra et fagligt, seriøst og nuanceret grundlag.

Vi gør vores indflydelse gældende
Vi er med under nationale og internationale forhandlingerne og går i direkte dialog med myndighederne. Herigennem sikrer vi, at det danske mejeribrug taler med én stemme både herhjemme og i udlandet.

Vi synliggør mælken
Gennem kommunikation og marketing synliggør vi mælken, og sikrer det danske mejeribrug og dets produkter en høj status i danske og udenlandske forbrugeres bevidsthed.

Hvem kan blive medlem

Alle mejerier og mejerivirksomheder beliggende i Danmark eller på Færøerne kan blive medlem af Mejeriforeningen.
Vi har 29 medlemmer fordelt på andels- og privatmejerier. Herudover er ni handelsvirksomheder medlem af Mejeriforeningen via Markedsudvalget.
Thise Mejeri A.m.b.a. beliggende i Roslev zoom Thise Mejeri A.m.b.a. beliggende i Roslev

Andels- og privatmejerier
Andels- og privatmejerier, der indvejer mælk direkte fra mælkeproducenterne, modtager mælk og fløde til produktion af mejeriprodukter, eller forarbejder mejeriprodukter kan blive medlem af Mejeriforeningen.

Handelsvirksomheder
Handelsvirksomheder, der ikke indvejer, producerer, eller forarbejder mejeriprodukter, men som derimod eksporterer danske mejeriprodukter til udlandet, og importerer udenlandske produkter til det danske marked kan også blive medlem af Mejeriforeningen. Handelsviksomheder er medlemmer via Markedsudvalget.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk