Informationer

Gade og nr:
DI Byggemateriale
Postnr:
1787
By:
København V
Website:

Mineraluldindustriens Brancheråd

Rådet er en brancheorganisation bestående af mineraluldsproducenter og leverandører i Danmark.
Rådet har til formål at virke for korrekt anvendelse og omtale af mineraluld. Det er de stiftende virksomheders hensigt efterhånden at lade rådet varetage fælles opgaver for branchen, hvor disse opgaver med fordel kan løses gennem Rådet.

Rådets sekretariat varetages af DI.

Som medlemmer kan optages enhver virksomhed, der som hovedaktivitet producerer mineraluld og er leverandør af mineraluld i Danmark.

Alle informationer, der udgår fra rådet, skal være godkendt af næstformanden eller deres personlige stedfortrædere. Formanden eller i hans fravær næstformanden er berettiget til at udtale sig på rådets vegne.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk