Informationer

Gade og nr:
Rådhuspladsen 16
Postnr:
1550
By:
København V
Website:

Morgendagens Heltinder

* Morgendagens Heltinder er et netværk af over 500 innovative kvinder, der repræsenterer mere end 130 forskellige professioner. De fleste heltinder er selvstændige eller ansatte ledere.

* I Morgendagens Heltinder arbejder vi ud fra følgende:
VISION: Kvinder har frie valg i deres professionelle liv
MISSION: Vi vil være et legende erhvervsnetværk der styrker den professionelle og personlige bundlinje for kvinder.
VÆRDIER: Forundringsparate – Forandringsvilje – Forskellighed - Handlekraft

* Morgendagens Heltinder blev oprindeligt stiftet som forening 11. november 2001 som en udløber at et projekt for iværksætterkvinder under Teknologisk Institut. Drives idag parallelt med et executivt netværk, som også er en Businessschool, Fakultet for Executive Management. Her kan vi sparre med erfarne topledere, finde mentorer, leje bestyrelse oma.

* Vi har lokalgrupper i København, Århus, Næstved og Hillerød. Der skyder jævnligt nye grupper op, og det er også muligt at tage initiativ til arrangementer, selvom man ikke er del af en lokalgruppe.

* Lokalgrupperne afholder netværksarrangementer med foredragsholdere, debattører og politikere om emner relateret til iværksætteri, opstart og udvikling af virksomheder samt kvindeligt lederskab.

Hvad vil Morgendagens Heltinder?

* Have indflydelse på fremtidens arbejdsliv.

* Være rollemodeller for fremtidens iværksættere.

* Være kendt som et aktivt professionelt netværk med mange aktører, der forstår, at et netværk er et sted, hvor man både giver og får.

* Være et varemærke, som medlemmerne kan bruge som kvalitetsstempel, når de markedsfører sig selv eller deres virksomhed.

* Have indflydelse på beslutningsprocesser i erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og politiske sammenhænge, der bidrager til at gøre det attraktivt at drive egen virksomhed.

Populære netværk