Informationer

Gade og nr:
Lille Strandstræde 20C
Postnr:
1254
By:
København K
Website:

MURO - Murerfagets Oplysningsråd

MURO – Murerfagets Oplysningsråd, er en informations- og samarbejdsorganisation, der samler murerfagets parter om aktiviteter til fremme for det murede byggeri.

Bag samarbejdet i MURO står:

* Dansk Byggeri, Murersektionen
* 3F/Murersekretariatet
* Kalk- og Teglværksforeningen af 1893

Idégrundlaget for MURO er:

* at støtte og fremme samarbejdet mellem de tilsluttede parter
* at medvirke til foranstaltninger, der kan gavne det murede byggeri
* at varetage det murede byggeris interesser i den offentlige debat
* at fremme udviklingen af murede løsninger på forsknings- og uddannelsesinstitutioner
* at give bygherrer og rådgivere reel information om murede konstruktioners muligheder
* at ajourføre teknisk information om murede konstruktioner i takt med udviklingen
* at koordinere udviklings- og forskningsprojekter, der vedrører murede konstruktioner

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk