Informationer

Gade og nr:
Margrethevej 6 1 th
Postnr:
3400
By:
Hillerød
Website:

Musikterapeuternes Landsklub

Klubbens formål er:

1. At virke for at musikterapeutisk behandling udføres i henhold til klubbens formulerede etiske principper.
2. At støtte flerfagligt samarbejde til gavn for klienter i musikterapi og til gavn for musikterapifagets anvendelse i relevante fagmiljøer.
3. At støtte et samarbejde mellem parter, der arbejder for uddannelse og opkvalificering af musikterapeuter.
4. At virke for et øget kendskab til musikterapifaget ved formidling via tidsskrifter, medier, internet, kurser, kongresser m.m.
5. At virke for at musikterapifaget både nationalt og internationalt opnår sundhedsfaglig anerkendelse.
6. At støtte det fagpolitiske arbejde, der varetages af Dansk Magisterforening vedr. medlemmernes indflydelse og medbestemmelse på arbejdspladsen samt vedr. generelle arbejds- og lønforhold.
7. At fremme kontakt og erfaringsudveksling mellem medlemmerne vedrørende fagligt samarbejde, udveksling og dokumentation.

Medlemmer
Enhver kandidat i musikterapi, bachelor i musikterapi samt musikterapistuderende, som er medlem af Dansk Magisterforening, kan være medlem af MTL. Medlemmer, som af bestyrelsen vurderes til ikke at overholde Musikterapeuternes Landsklubs etiske principper, kan ekskluderes af MTL, idet bestyrelsen kan komme med en begrundet indstilling om eksklusion til DMs hovedbestyrelse, der fører en eksklusionssag efter DMs vedtægter.

Medlem af MTL?
Der er mange gode grunde for musikterapeuter til at blive medlem af MTL:
- Dit medlemskab af MTL er med til at sikre de universitetsuddannede musikterapeuter et fælles talerør.
Musikterapeuter er en lille faggruppe. Vi er ansat på mange forskellige typer arbejdspladser, men har alligevel fælles faglige interesser. MTL fungerer som vores talerør, både overfor DM og udadtil generelt.

- Via dit medlemskab af MTL forpligter du dig til at følge MTLs etiske retningslinier. Dette er et vigtigt signal om høj faglig ansvarlighed i det kliniske arbejde.

- Dit medlemskab af MTL giver musikterapeuter bedre mulighed for at få indflydelse i fagpolitiske forhold.
Generelle krav – f.eks. om forbedringer af arbejdsforhold, løn- og ansættelse bliver hørt når vi står samlet som faggruppe i DM

- MTL giver dig mulighed for fagligt engagement, udvikling og udveksling. Studernede, arbejdende, arbejdsløse og pensionerede musikterapeuter mødes og udveksler erfaringer i netværksgrupper, arbejdsudvalg, tidsskrifts-redaktion, på det årlige landsmøde, m.m.

Her er en oversigt over, hvad MTLmedlemmer får for medlemskontingentet
- generel informationspjece om musikterapi (til uddeling ved foredrag eller jobsamtale)
- tidsskriftet Dansk Musikterapi, der udkommer 2 gange årligt
- Nordisk Tidsskrift for Musikterapi, der udkommer 2 gange årligt
- MTLlandsmøde (årligt 2 dages landsmøde og generalforsamling med kost, logi, workshop m.m. betalt)
- opdateret adresseliste
- videreformidling af stillingsopslag
- kursus og konferenceopslag
- støtte til medlemsaktiviteter
- medlemmer af MTL har mulighed for at føje "medlem af MTL" til sin titel, som en tilkendegivelse af en akademisk uddannelse samt accept af MTL's etiske principper.

Tilmelding og kontingent
Medlemskab af MTL forudsætter medlemskab af DM, samt kendskab til og overholdelse af MTL's etiske retningslinier.

Nye medlemmer kan henvende sig til kasseren og få tilsendt girokort (girokort hænger ligeledes på musikterapeuternes opslagstavle på AAU). Efter indbetaling modtager det nye medlem en velkomstmappe.

Kontingent opkræves årligt primo februar.
Studerende (tilmeldt studiet) og pensionister kr. 400,- kr om året
Færdiguddannede/arbejdsløse og arbejdende kr. 800,- kr. om året

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk