Informationer

Gade og nr:
Klostermøllevej 48A
Postnr:
8660
By:
Skanderborg
Website:

Natur & Ungdom

Natur & Ungdom er Danmarks grønne forening for børn og unge - og "grønne" familier. Alle er velkomne!

Vi laver spændende aktiviteter i naturen - og blander os i miljødebatten.

Som medlem kan man deltage i masser af aktiviteter både lokalt og på landsplan.

Lokalt har vi naturklubber for børn, unge og familier.

På landsplan arrangerer vi kurser og lejre samt laver projekter og kampagner.

Som medlem kan man også deltage i udvalg eller grupper, som arbejder med specifikke emner indenfor natur, miljø og friluftsliv.

Natur & Ungdom er en uafhængig børne- og ungdomsforening på ca. 1400 medlemmer (2009).

Natur & Ungdom er en forening styret nedefra og op. Derfor er det lokale arbejde i de enkelte klubber et af de bærende elementer i foreningen. Kun det, som medlemmerne interesserer sig for, bliver til noget.

Foreningen er organiseret med en Hovedbestyrelse, diverse udvalg og skiftende interessegrupper, som bakkes op af vores sekretariat, som ligger ved Mossø i nærheden af Skanderborg. Sekretariatet udfører diverse driftsopgaver, økonomistyring, medlemsadministration og producerer foreningens medlemsblad Natur.

Natur & Ungdoms vedtægter og politikker

Natur & Ungdom ønsker - som børn og unges grønne talerør - at fortælle om vores holdning til aktuelle emner. Udarbejdelse af politikker bevarer og styrker foreningens identitet, og giver medlemmerne mulighed for at deltage i debatter og udtrykke egne holdninger til natur- og miljøfaglige emner.

Alle medlemmer kan opstille forslag til politikker. Politikker skal godkendes på et Repræsentantskabsmøde eller et Landstræf, og repræsenterer Natur & Ungdoms holdning udadtil.

Hvis du vil vide mere om Natur & Ungdoms politikker på et bestemt område, så skriv til sekretariatet på bm9ndUBub2d1LmRr - de kan fortælle dig, hvem du skal snakke med!

----
Tilmeld dit netværk eller din erfa-gruppe i dag, og lad Netværksportalen være din nye platform til eksponering. Netværksportalen - en samlet indgang til netværk i Danmark.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk