Informationer

Gade og nr:
Odensegade 4b
Postnr:
8000
By:
Århus C
Website:

Nephentes - ansvarlig indsats for verdens skove

Vi er en miljøorganisation, der arbejder for bæredygtig brug af verdens skove - både de danske skove og regnskovene.

Dette gør vi både gennem konkret projektarbejde i lokalområderne og gennem politisk lobbyisme.

Store dele af dette arbejde udfører vi frivilligt, og vi baserer derfor meget af vores aktivisme på gratis arbejdskraft fra vores omkring 60 aktive medlemmer.

Hvad er vores mål? Vores mål er at skabe bedre vilkår for både natur og mennesker, og vi udfører derfor altid vores projektarbejde i tæt samarbejde med både indfødte folk, lokalbefolkning og andre miljøorganisationer. Samtidig er en stor del af vores arbejde at påvirke den miljøpolitiske debat herhjemme. Vi kæmper for, at den danske naturpolitiske lovgivning bliver bedre, end den er nu, og det er vigtigt for os, at vi påvirker debatten omkring disse emner gennem faglig velfunderet argumentation.

Vores primære arbejdsområder er:

* Bevarelse af regnskov

* Nationalparker i Danmark

* Miljømærkning af træ (FSC)

* Udviklingsprojekter

* Støtte til indfødte folk

* Beskyttelse af naturskov i Danmark

* Formidling, foredrag og debat

* Frivillige miljøophold

Hvordan kan du hjælpe os?
Du kan hjælpe os i vores arbejde på mange måder. Du kan starte med kun at købe FSC-mærket træ, når du køber møbler af tropisk træ.

Du kan også melde dig ind i organisationen - enten som aktivt medlem, der konkret tager del i vores arbejde i større eller mindre grad. Du kan også melde dig ind som støttemedlem og hjælpe os ved at betale kontingent. Det koster kun 50 kr. om måneden. Til gengæld får du et medlemsblad 4 gange om året. Du kan melde dig ind online ved at klikke her.

Du kan også vælge at indsætte Nepenthes i dit testamente og lade din arv hjælpe naturen. Desuden kan du oprettet en opsparingskonto gennem Merkur Bank. På den måde går 1.5% af din rente til at støtte vores arbejde. Samtidig får du selv 0.25% i rente. (din rentesats reguleres efter nationalrenten.) Hvis du gerne vil vide mere om disse to støtteformer, kan du henvende dig til os på aW5mb0BuZXBlbnRoZXMuZGs= eller på tlf. 8613 5232.

Medlemsforhold

Enhver der accepterer foreningens formål kan blive medlem af foreningen. I
foreningen optages personlige medlemmer, samt kollektive medlemmer, eksempelvis
foreninger, institutioner, skoleklasser og andre sammenslutninger.
Bestyrelsen kan oprette andre medlemskaber.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk