Informationer

Gade og nr:
Farupvej 10G
Postnr:
6760
By:
Ribe
Website:

Netværk Erhverv Ribe

Formålet med Netværk Erhverv, er at mødes og lære hinanden at kende og for derved at skabe muligheder for nye forretninger og udveksle erfaringer m.m. Vi mødes hver tredje onsdag og opbygger kendskab og tillid til hinanden.

Vi er alle fra forskellige brancher, hvilket giver et bredere syn på virksomhedernes kunder og produkter. Derfor sørger netværkets bestyrelse i forbindelse med tilmelding for, at der ikke kommer nye medlemmer fra direkte konkurrerende virksomheder eller medlemmer med en ”usund forretningskultur”.

Målet er nye kunder, referencer og et større personligt netværk. Medlemskontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen. Interesserede er velkomne til at deltage i et møde som gæst i netværket, gratis!

Vi mødes hver tredje uge, om onsdagen fra kl. 8.00 til 9.30. Det er et morgenmøde med morgenmad.

Mødet følger en fast dagsorden, som fastsættes nærmere under punktet AKTIVITETER.

På hvert møde præsenterer alle sig selv og sin virksomhed, og der deltager gæster inviteret af andre medlemmer.

1-2 medlemsvirksomheder får lejlighed til en mere dybdegående præsentation af virksomheden, dens produkter og udbytte på en ”10 minutters præsentation”.

Vi opfordrer til at besøge hinandens virksomheder eller holde en-til-en-møder på stedet, og derigennem få en dybere dialog om et eventuelt samarbejde/samhandel.

Mødet holdes som udgangspunkt på Den Gamle Avlsgård, Farupvej 10G, 6760 Ribe.

DELTAGERE

Netværket er et netværk med op til 40 deltagere – men som udgangspunkt kun én fra hver branche.

Et medlem har veto mod optagelse af en anden fra samme branche.

I forbindelse med tilmelding sørger netværkets bestyrelse for, at der ikke kommer nye medlemmer fra direkte konkurrerende virksomheder eller medlemmer med en ”usund forretningskultur”.

Gæster er meget velkomne. Alle medlemmer kan invitere gæster med.

AKTIVITETER

Et almindeligt møde følger en dagsorden:

Der er morgenmad fra kl. 7.45. Mødet begynder kl. 8.00.

Velkomst og praktiske beskeder.

Runde med 1 minuts præsentation af medlemmerne, herunder evt. efterspørgsel efter referencer.

Runde med 1 minuts præsentation af gæsterne.

20-25 minutters networking.

Et-to 10minutters præsentationer fra medlemmer/gæster.

Evt. beskeder eller forslag.

Mødet slutter kl. 9.30.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk