Informationer

Gade og nr:
Richard Petersens Plads · Bygning 321
Postnr:
2800
By:
Lyngby
Website:

Netværk for Dansk Lydteknologi

Netværk for Dansk Lydteknologi er et innovativt samlingspunkt for de mange brancher, organisationer og professionelle, der er med til at sætte Danmark på verdenskortet, når det drejer sig om lyd.
Vores teknologi og viden om lyd skaber arbejdspladser og eksport inden for 48 brancher, som spænder fra høreapparater & medico, over lydeffekter, hifi og musikudstyr til telekommunikation, støjmåling og forsvarsindustri. Det giver os et stærkt udgangspunkt på de globale markeder, men vi har ikke før udnyttet vores bredde.
Nu samles alles aktører for første gang i Netværk for Dansk Lydteknologi. Målet er at styrke og udbygge den globale position gennem samarbejde og innovation.

Baggrunden for netværket er rapporten "Dansk Lydteknologi - en global styrkeposition", hvor virksomheder og forskning inden for lydteknologi blev kortlagt.

Vision

Netværkets vision er, at Danmark er et førende land i verden inden for lydteknologi, når det gælder viden, forskning og uddannelse. Dansk lydteknologi skal være indbegrebet af den højeste kvalitet i både vores produkter og services, i det fysiske rum, og i sociale sammenhænge.

Mission

Netværk for Dansk Lydteknologi samler mennesker, organisationer og virksomheder, der beskæftiger sig med lydteknologi. Vi vil skabe et nyt forum for innovation, samarbejde og formidling af viden på tværs af faglige områder.

Værdier

* Netværket er åbent og inkluderende på tværs af brancher og sektorer
* Netværket tilhører medlemmerne og deres bidrag skaber netværket
* Netværket er globalt
* Netværket skaber profilering gennem medlemmets engagement
* Netværket forankrer sine aktiviteter hos medlemmerne
* Medlemmernes aktiviteter spejles og geares gennem netværket

Formål

Netværket skal overordnet set fungere som samlingspunkt for forskningsmiljøer, virksomheder og professionelle brugere og skabe større kontakt og øget forståelse mellem de forskellige teknologiske specialer og forskellige aktører.

Målsætning:

Netværkets aktiviteter skal styrke samspillet mellem den offentlige og private sektor og herved være med til at fremme innovation og (brug af) forskning i små, mellemstore og store danske virksomheder.

Dette skal nås ved at:

* Fremme samarbejde mellem virksomhederne, forskningsmiljøerne og GTS for derved at øge antallet af forskningsresultater, der omsættes til anvendelige processer og teknologier.
* Fremme samarbejdet mellem forskellige typer af virksomheder med forskellige teknologiske kernekompetencer, forskellig størrelse og markedsposition.
* Fremme samarbejdet mellem de relevante forskningsmiljøer i Danmark, så der skabes én samlet indgang for virksomhederne til relevant viden, og forskningen styrkes.
* Fremme videnspredning og -deling mellem virksomhed, universitet og GTS.
* Arbejde for at udvikle og kvalitetssikre de relevante uddannelser, så de i højere grad afspejler virksomhedernes behov og markedets udvikling.
* Hjemtage relevant viden fra udlandet.
* Skabe et varigt og fortsættende netværk.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk