Informationer

Gade og nr:
Øde Hastrupvej 65
Postnr:
4000
By:
Roskilde
Website:

Netværket for Kvinder i Tjeneste

Netværk for Kvinder i Tjeneste er en selvstændig tværkirkelig organisation, som ledes af en gruppe af kvinder, der kommer fra forskellige evangeliske kirker i Danmark. Fælles for os er, at vi alle står i leder/forkyndertjeneste eller som præster i de kirker, vi kommer i.

Tværkirkeligt fællesskab

Vi har et fælles ønske om at danne basis for et netværk for kvinder, der er i tjeneste/lederskab – på tværs af alle evangeliske kirker i Danmark. Vi ønsker at skabe et forum, hvor kvinder i tjeneste kan blive inspireret, opbygget og udrustet i troen og tjenesten.

Dette ønske inkluderer også kristne kvinder, der har lederposter i samfundet, og vi søger en stærkere og tættere resource-udveksling mellem kirkens lederskab og de som tjener på lederposter i erhvervslivet, socialsektoren, politik ect.

Det vil ske igennem konferencer, lokalgrupper, bøn og udgivelsen af tidsskriftet Netværksbladet, der tilbyder opmuntrende undervisning og inspiration fra andre kvinder i tjeneste.

Til både tidsskriftet og hjemmesiden her, er der knyttet en bønnetjeneste, der opdateres med aktuelle bedeemner.
Til rådighed for dig

Har du en tjeneste blandt kvinder? Kontakt os og vær med i netværket, vi ser det som vores opgave at opmuntre og hjælpe dig/jer både praktisk ved at linke jer på vores webside, og ved at i bruger vort blad som et talerør til kvinderne i Danmark, annoncering eller artikler, og åndeligt som coachpartner i tjenesten, for dem som ønsker det.

Vor vision
* At støtte og udvikle kvinder i tjeneste og lederskab ved at skabe et forum hvor vi bliver inspireret, opbygget og udrustet i troen og tjenesten. Herunder også at støtte og hjælpe kvinder på vej i tjeneste.
* At danne basis for et tjenestenetværk på tværs af alle kirker i Danmark. Herunder også de lokale tværkirkelige ledergrupper.
* At danne basis for et tjenestenetværk mellem nationer.
* At virke som katalysator for større enhed blandt kirker.
* At være forbedere for vækkelse i Danmark og samle til bøn.
Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk