Informationer

Gade og nr:
Nivå Stationsvej 3
Postnr:
2990
By:
Nivå
Website:

NKF - Nordisk Konservatorforbund Danmark

Nordisk Konservatorforbund Danmark er en interesseorganisation for konserverings- og restaureringsfagligt personale i Danmark.
Foreningens formål er at fremme kendskabet til konserveringsfaget og at afholde og formidle faglige sammenkomster og ekskursioner.
Den siddende bestyrelse har som mål, at arbejde mere politisk på at styrke konserveringsfagets rolle i bevaringen af vor kulturarv.
Foreningen udgiver medlemsbladet Bulletin.
E.C.C.O.
Foreningen er medlem af sammenslutningen af europæiske konservatorforbund E.C.C.O. (European Confederation of Conservator-Restorers' Organisations)
Forbundsråd
Foreningen er sammen med søsterorganisationerne i de øvrige nordiske lande samlet i Nordisk Konservator Forbund - som udgiver medlemsbladet Meddelelser om Konservering.
Forbundsrådet er foreningens øverste organ. Forbundsrådsordførerposten går på skift landene i mellem for en tre års periode. Den siddende forbundsrådsordfører er Tina Lindgren fra Finland.
NKF-kongressen 2009
Nordisk Konservatorforbunds 18. kongres blev afholdt i 2009, arrangeret af den danske sektion med titlen:
AlleTiders Industri - Bevaring af massefremstillet kulturarv

Publikationen kan købes ved henvendelse til foreningens kasserer - Karen Borchersen - a2Fzc2VyZXJAbmtmLWRrLmRr

Bogen er på 110 sider og koster 200 Dkr plus forsendelsesomkostninger. Bogen kan også hentes som pdf-fil (9,5Mb)
Videreuddannelseskurser
I oktober 2004 afholdt NKF-dk et fællesnordisk videreuddannelseskursus for konserveringsfagligt personale om magasin- og arkivbygninger. Foredrag og undervisningsnoter er udgivet i postprintet: "Magasinbygningens fysik og funktion". Postprintet kan nu købes ved henvendelse til foreningens kasserer - Karen Borchersen - a2Fzc2VyZXJAbmtmLWRrLmRr
Bogen er på 110 sider og koster 150 Dkr plus forsendelsesomkostninger. Bogen kan også hentes som pdf-fil (11,5Mb)

Medlemskab

For at blive medlem af NKF-DK anvendes foreningens ansøgningsskema
Alle har mulighed for at blive optaget som associerede medlemmer af NKF-DK.
Efter indmeldelse vil du få tilsendt information og girokort. Når betalingen er registreret, vil du modtage de sidste nye numre af vores newsletter "Bulletin" og medlemsbladet "Meddelelser om Konservering". Ydermere vil du modtage brugernavn og adgangskode til denne hjemmeside, så du kan få adgang til de sider, der er forbeholdt medlemmerne.

Medlemsskab koster i år 2010:

* Ordinær 400 kr. (Antal medlemmer: 201)
* Associeret 350 kr. (Antal medlemmer: 61)
* Institution 550 kr. (Antal medlemmer: 22)
* Pensionist 200 kr. (Antal medlemmer: 18)

NKF-DKs medlemmer er fordelt på følgende fagområder:

* Kulturhistorisk
* Kunst
* Grafisk
* Monumentalkunst
* Naturhistorisk
* Møbel

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk