Informationer

Gade og nr:
Fiolstræde 44
Postnr:
1171
By:
København K
Website:

Noca - Network of Corporate Academies

NOCA er netværket for dig, der ønsker at indgå i et fagligt professionelt netværk, hvor du får mulighed for at videndele med HR-ligesindede. Et medlemskab af NOCA, giver gennem konferencer og møder teoretiske indspark til dit daglige arbejde. Samtidig giver diverse temagrupper mulighed for, at du kan lufte dine professionelle udfordringer omkring specifikke emner i et mindre fora. Et medlemskab af NOCA omfatter hele virksomheden, hvilket betyder, at flere personer fra en medlemsvirksomhed, kan deltage i arrangementer og temagrupper uden ekstra beregning. NOCAs netværk er for HR folk i offentlige og private virksomheder, der er indstillet på et medlemskab efter princippet ´noget for noget´. I praksis betyder det, at samtlige medlemmer skal være indstillet på, at bidrage positivt med viden og erfaringer fra deres daglige arbejde. Dette er med til at opretholde NOCAs mantra, nemlig at NOCA er -

Skabt af medlemmerne, drevet af medlemmerne – for medlemmerne!

FORMÅL

NOCA er en forening for private og offentlige virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner, der arbejder med samspillet imellem forret­ningsstrategi og strategi for de menneskelige ressourcer.

NOCA er en netværksorganisation, der arbejder for brobyg­ning imellem forskning og praksis.

NOCA er forum for videnopsamling og formidling om Corporate Academies og strategisk kompetenceudvikling.

NOCA arbejder for erfaringsudveksling mellem forretnings­udvikling, strategisk kompetenceudvikling, uddannelse, orga­nisations- og ledelsesudvikling.

NOCA arrangerer konferencer, møder, kurser og studieture.

NOCA yder rådgivning om strategisk kompetenceudvikling, her­under bl.a. om etablering og udvikling af Corporate Academies.

NOCA er en upolitisk, not-for-profit forening - ejet og drevet af medlemmerne for medlemmerne.

MEDLEMMER

NOCAs netværk er for HR folk i offentlige og private virksomheder, som er indstillet på et medlemskab efter princippet ´noget for noget´. I praksis betyder det, at samtlige medlemmer skal være indstillet på, at bidrage positivt med viden og erfaringer fra det daglige arbejde. Interesseområderne i NOCA spænder over forretningsudvikling, strategisk kompetenceudvikling, arbejdsmiljø, talentudvikling, Corporate Academies etc.

Ønsker du og din virksomhed at blive medlem af NOCA, kontakt da George Greibe på enten bm9jYUBub2NhLmRr - eller telefon 33 13 18 00

----
Vil du findes af netværksinteresserede? Tilmeld dit netværk hos Netværksportalen og bliv en del af listen over netværk i Danmark.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk