Informationer

Gade og nr:
Ingen fast adresse
Postnr:
By:
Website:

Nordisk Netværk for Avantgaardestudier

Nordisk Netværk for Avantgardestudier er et nordisk forskningsnetværk støttet af Nordforsk 2004-2009. I november 2008 blev netværket af NordForsk udnævnt til ”Nordic Research Gem”, et særligt succesrigt forskernetværk. Nordisk Netværk for Avantgarde Studier vil styrke og koordinere mindre og spredte nationale forskningsmiljøer, bidrage til at fremme udveksling af viden om forskelle og ligheder mellem de nordiske lande og gøre nordisk avantgardeforskning internationalt synlig. Nordisk Netværk for Avantgardestudier afholder en årlig konference. Netværket danner også ramme for udarbejdelsen af De nordiske avantgarders kulturhistorie i 4 bind og et elektronisk arkiv for dokumenter fra de nordiske avantgarder.

Det nordiske forskningsnetværk er en videreudvikling af det danske forskningsnetværk ”Avantgardernes genkomst og aktualitet” støttet af Det humanistiske Forskningsråd i Danmark 2001-2004. Nordisk Netværk for Avantgardestudier har desuden medvirket til at oprette et Europæisk Netværk for Avantgarde og Modernisme Studier, EAM, hvis første konference blev afholdt i Ghent, Belgien, maj 2008. EAMs anden konference afholdes i Poznan, Polen, 2010.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk