Informationer

Gade og nr:
Nørrevoldgade 58
Postnr:
5800
By:
Nyborg
Website:

Nyborg Handelsstandsforening

Vi arbejder hele tiden på, at markedsføre Nyborg og byens handlende, 24 timer i døgnet - 365 dage om året. Vores ønske er at du må få en positiv elektronisk handels-oplevelse. Brug vores hjemmeside når du vil vide mere om hvor eller hvornår et arrangement finder sted. Skal du i kontakt med en eller flere af vores medlemmer, så søg i databasen: medlemsliste.

Foreningens arbejde

Stiftet i 1872, og med 138 år bag sig, har NYBORG HANDELSSTANDSFORENING i mange år været et naturligt samlingspunkt for byens handlende, der således står godt rustet til et nyt årtusinde.
NYBORG HANDELSSTANDSFORENING arbejder aktivt og konstruktivt sammen med byens offentlige myndigheder. Gennem årene har foreningen opbygget en stor goodwill, som i dag er medvirkende årsag til de gode rammer, byen og dens handlende er omgivet af.
Opbakning til NYBORG HANDELSSTANDSFORENING er stort set entydig. Aldrig har medlemstallet været større, og aldrig har den enkelte handlendes vilje til at deltage været bedre. I de næste afsnit vil vi ridse foreningens struktur op:

NYBORG HANDELSSTANDSFORENING er hovedforeningen, som står for al overordnet planlægning, økonomi, forhandling og mødevirksomhed.

AKTIVITETSAFDELINGEN er en del af handelsstandsforeningen, og som tager sig af fælles markedsførings arrangementer såsom: de lange lørdage, vinter & sommer udsalg, pinsemarked, Open by Night, aktiviteter omk. påske, efterårsferie og jul samt naturligvis byens flotte juleudsmykning – i alt resulterer arbejdet i ca. 20-25 store og små arrangementer om året.

Nyborg Handelsstandsforening har i sommeren 2004 oprettet sit eget kontor, der er beliggende i Bladhuset, Nørrevoldgade 58. Kontoret er handelsstandsforeningens sekretariat, der udfører de administrative opgaver, samt i samarbejde med bestyrelsen planlægger de mange aktiviteter, der afholdes igennem året. Har du spørgsmål - så kontakt kontoret enten ved personlig henvendelse eller på tlf. 65 31 44 66.

Foreningens formål er:

a) at virke til fremme for handel, industri, skibsfart og dermed forbundne interesser indenfor andre erhverv i Nyborg og omegn.

b) lejlighedsvis at samle medlemmerne til oplysende og belærende orientering af erhvervsmæssig interesse.

c) at virke for godt kollegialt samarbejde mellem medlemmerne til fremme af byens handel og erhverv.

d) at virke for uddannelse gennem opretholdelse af en handelsskole i Nyborg.

e) ved mæglende mellemkomst at søge bilagt eventuelle uoverensstemmelser.

Medlemskab

Adgang til at søge optagelse som medlem af foreningen har enhver myndig, borådig, uberygtet person og/eller virksomhed, med tilknytning til handel og erhverv, der udøver næring i det østfynske område.

Ansøgningen om optagelse rettes skriftligt til bestyrelsens formand.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk