Informationer

Gade og nr:
Blåbærvej 104
Postnr:
5260
By:
Odense S
Website:

Odense Højskoleforening

Odense Højskoleforenings formål er på et folkeligt og kristeligt grundlag at mødes til foredrag og sang, oplæsning, samtale og debat.

Adgang til at være medlem af Højskoleforeningen har enhver, som kan tiltræde Højskoleforenin­gens formål.

Indmeldelse og udmeldelse sker ved henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer.

Medlem - hvordan

Ønsker du at blive medlem af Odense Højskoleforening, kan indmeldelse kan ske ved møderne eller til formanden

Olav Grue

(6618 9808 mail: b2xhZ3J1QHNhLW5ldC5kaw==)

eller til kassereren

Henni Ahlefeldt-Laurvig

(6614 0980 / YWhsZS12aWdAZ2FsbmV0LmRr).

Årskontingentet er kr. 150,- pr. person, og medlemskab giver fri adgang til almindelige foredragsaftener.

Ikke-medlemmer betaler kr. 50,- for en foredragsaften.

Normalt er der fælles kaffebord til kr. 30,- pr. person.

Mere om foreningen

Odense Højskoleforening har siden 6. december 1896 sat sit præg på det folkelige og kulturelle liv i Odense.

Den blev til, fordi nogle unge havde været på grundtvigsk højskole, og da de kom hjem, ønskede de i deres dagligdag at fastholde de værdier, de havde mødt dér.

Der har været opgangs- og nedgangsperioder for foreningen, men i modsætning til mange - måske de fleste - af de foreninger, der opstod dengang, er Odense Højskoleforening her ved indgangen til sin 113. sæson stadig spillevende.

Vi mødes for at tage tidens puls, høre foredrag, drøfte aktuelle samfundsspørgsmål og synge fra Højskolesangbogen. Vi tager på højskoleophold rundt om i landet, besøger lokale virksomheder samt institutioner og tager på en hyggelig sommerudflugt.

I år præsenterer bestyrelsen som noget nyt denne hjemmeside, som kan findes på adressen: www.oh-odense.dk

Her vil man kunne finde programmet for næste sæson og få information om foreningen. Det er tanken at udvikle hjemmesiden, så den med tiden i højere grad kan understøtte kommunikationen med medlemmerne.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk