Informationer

Gade og nr:
Nyvej 25
Postnr:
4573
By:
Højby
Website:

Odsherred Erhvervsråd

Erhvervsrådets formål er at virke for gennemførelsen af den fælles erhvervspolitiske vision for Odsherred.

ODSHERRED SKAL VÆRE ET GODT STED AT DRIVE VIRKSOMHED:

Der skal udvikles stabile og velfungerende rammer for erhvervslivet.

Niveauet for offentlig service skal medvirke til, at det lokale erhvervsliv er konkurrencedygtigt på nationalt plan.

ODSHERRED SKAL VÆRE ET GODT STED AT ARBEJDE:

Der skal skabes en velfungerende infrastruktur, som tilgodeser offentlig og privat transport.

Uddannelsesmulighederne skal understøtte og styrke de eksisterende erhvervsvirksomheder samt tiltrække nye virksomheder til egnen.

ODSHERRED SKAL VÆRE ET GODT STED AT BO:

Der skal skabes et alsidigt, levende lokalsamfund med mulighed for beskæftigelse, kultur- og fritidsaktiviteter.

Der skal udvikles attraktive by- og boligmiljøer, som bidrager til en befolkningssammensætning med et forbedret indkomstgrundlag.

ODSHERRED SKAL VÆRE ET GODT STED AT HOLDE FRI:

Der skal skabes kulturelle og fritidsmæssige udfoldelses- muligheder for egnens befolkning.

Der skal ske en styrkelse af turismen. Den enestående natur og de gode strande udgør potentialer for yderligere turismeudvikling. Dette bør foregå på en miljømæssigt bæredygtig måde og i samarbejde med Team-Odsherred.
Læs meget mere om foreningen og medlemsfordele på vores hjemmeside.

Medlemsskab

Kontingentsatser for 2010 excl. moms:

0 - 5 ansatte kr.760,00

6 - 10 ansatte kr. 1.160,00

11 - 49 ansatte kr. 1.820,00

50 - 99 ansatte kr. 4.950,00

Over 100 ansatte

kr. 9.900,00

Kontingentet er fradragsberettiget, jfr. statsskattelovens § 6.A.

Hvis du ikke allerede er medlem, - og gerne vil være det, så ring til kontoret på tlf. 59 62 02 20 eller send en mail til b2VyQG9kc2hlcnJlZGVyaHZlcnYuZGs=

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk