Informationer

Gade og nr:
Hostrupvej 27
Postnr:
6710
By:
Esbjerg V
Website:

OSS - Olie- & gasbrænder Service Sammenslutningen

OSS er en af Danmarks største brancheforeninger for olie- og gasfyrsservicefimaer.

OSS er en forening for små og mellemstore virksomheder, og vi arbejder aktivt for en veluddannet og professionel servicebranche.

Medlemsvirksomhederne er professionelle servicefolk indenfor olie- og gasfyr.

Som medlem af OSS får du medbestemmelse i en forening, der aktivt påvirker myndigheder og produktleverandører, så du som montør kan servicere forbrugerne bedst muligt.

Vi har et organiseret samarbejde med DS - håndværk og industri.

Hvad er OSS?

OSS er en forkortelse for: Olie- og gasbrænder Service Sammenslutningen og er en landsdækkende brancheforening for olie- og gasbrænder servicefirmaer.

Hvad er OSS formål?

OSS formål er at højne den faglige standard i olie- og gasbrænder servicebranchen i Danmark og at varetage medlemmernes faglige, tekniske, økonomiske samt kollegiale interesser bl.a. ved:

* At afholde møder og sammenkomster
* At arrangere kurser for medlemmerne og deres ansatte
* At rette henvendelse til offentlige og private institutioner, herunder eventuelt at indmelde OSS i andre foreninger, der virker til fremme af nuværende formålsparagraf.

Hvilke fordele giver et medlemsskab af OSS?

* OSS arbejder for en bedre uddannelse og hjælper medlemmerne til nødvendige og aktuelle kurser
* OSS giver dig gode og samarbejdsvillige kollegaer
* OSS holder dig ajour med lovgivningen
* OSS har et kvalitetssikringsnævn
* OSS holder dig orienteret om nyheder og servicetips via sit samarbejde med fabrikanter og leverandører
* OSS afholder medlemsmøder, kurser, foredrag og faglige udflugter
* OSS regioner afholder faglige og sociale møder

Hvordan bliver jeg medlem af OSS

Henvend dig til sekretariatet - se mere under "Kontakt OSS" i menuen øverst på vores hjemmeside.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk