Informationer

Gade og nr:
Langelinie Alle 41
Postnr:
2100
By:
København Ø
Website:

PensionDanmark

PensionDanmark administrerer overenskomst- og virksomhedsaftalte arbejdsmarkedspensioner, sundhedsordninger og uddannelsesfonde for tilsammen 14 fagforbund og 27 arbejdsgiverforeninger med i alt 578.000 medlemmer. Medlemmerne er beskæftiget i 27.000 private og offentlige virksomheder.
Medlemmernes eget pensionsselskab

PensionDanmark er ejet af arbejdsmarkedets organisationer – fagforbund og arbejdsgiverorganisationer. PensionDanmark er derfor et kundeejet pensionsselskab. Aktionærerne får intet udbytte på deres aktiekapital. Det sikrer, at hele afkastet går til medlemmerne.
Mange sammen giver lave omkostninger

PensionDanmark er det største arbejdsmarkedspensionsselskab i Danmark. Det giver en række stordriftsfordele, som kommer medlemmerne til gode i form af pensionsbranchens laveste omkostninger. Det giver mere i pension til medlemmerne.
Et positivt aktiv for virksomheder og organisationer

Arbejdsmarkedspensionen er forankret i overenskomsterne mellem arbejdsmarkedets parter. PensionDanmark arbejder derfor tæt sammen med både fagforbund og arbejdsgiverorganisationer.

PensionDanmark understøtter aktivt organisationernes indsats for at øge overenskomstdækningen og for at gøre arbejdsmarkedspensionerne til et positivt aktiv for virksomheder og organisationer.

Mission, vision og værdier

PensionDanmarks mission og vision tager udgangspunkt i medlemmernes ønsker og behov. Hver dag arbejder vi på at gøre ordene til virkelighed, så vi skaber værdi for vores kunder.
Mission

PensionDanmark forvalter og udvikler arbejdsmarkedsforankrede pensions- og sikringsordninger på en måde, som skaber mest mulig værdi for vores kunder – medlemmer, virksomheder og organisationer.

Vision

PensionDanmark vil være fagforbunds, arbejdsgiverforeningers og virksomheders foretrukne samarbejdspartner på markedet for arbejdsmarkedsforankrede pensions- og sikringsordninger.
PensionDanmark skal udfylde missionen og opnå visionen ved at efterleve fem værdier:

* Nytænkning
Vi udfordrer hele tiden os selv for at skabe endnu bedre og mere enkle løsninger for vores kunder.
* Engagement
Vi engagerer os altid i vores kunder for at forstå og imødekomme deres behov.
* Tryghed
Vi sikrer vores medlemmer et godt supplement til de offentlige ydelser. Vi er der, når de har brug for os.
* Åbenhed
Vi er tilgængelige, har fuld åbenhed om vores ydelser, omkostninger og investeringer og taler et sprog, der er til at forstå.
* Professionalisme
Vi arbejder for at give vores kunder det højeste afkast, de bedste produkter og den bedste service til de laveste omkostninger.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk