Informationer

Gade og nr:
Nørregade 1
Postnr:
7400
By:
Herning
Website:

Politiforbundet

Et stærkt forbund med indflydelse

Velkommen til Politiforbundet – politiets faglige sikkerhedsnet og stemme.

Vi plejer at bryste os selv af, at vi med næsten 110 års historie er verdens ældste politifaglige organisation.
I samme forbindelse er det dog værd at pointere, at vi bruger historien som en erfaring og evig påmindelse om, at det er nødvendigt at udvikle sig og at rette blikket fremad.

Det gør vi i Politiforbundet. Det er vi nødt til, hvis vi skal passe på politiet – så politiet kan passe på resten af samfundet og trygheden, uden i samme forbindelse at give køb på retssikkerhed og demokratiske spilleregler.

Politiforbundets primære opgave er selvfølgelig at varetage vore godt 12.000 medlemmers interesse. Altså at sikre ordentlige arbejdsvilkår, løn, sikkerhed, anseelse, samt faglig og juridisk bistand, når det er nødvendigt.

En demokratisk søjle
Men der går en lige linie mellem politiets verden og en lang række fundamentale værdier i vores demokrati.

Derfor blander vi os også gerne i samfundsdebatten og påvirker, hvor og når det er muligt. Vi gør det fra et partipolitisk helt uafhængigt standpunkt.
Vi har et erklæret mål om, at politiet altid skal være en del af en åben samfundsdebat for hele befolkningen.

Politiet er nemlig en af de vigtigste søjler i et demokratisk samfund. Det vil altid være en forudsætning for et stabilt og trygt demokrati, at politifolk og ansatte ved politiet sikres ordentlige arbejdsbetingelser.
Det kræver også, at politiet forbliver i øjenhøjde med befolkningen og hos befolkningen.

Proaktivt politi
I Politiforbundet arbejder vi for et nærværende og professionelt politi, hvis væsentligste arbejdsredskab sidder mellem ørerne. Vi vil hellere udvikle de menneskelige kompetencer og dygtigheden hos den enkelte ansatte end placere dem bag vandkanoner og computerskærme.

Det er det, vi kalder et proaktivt politi. Et politi, som er hos befolkningen, som kommer, når der kaldes, som forebygger frem for at optrappe, men som også er i stand til dybt professionelt at bekæmpe og opklare afstumpet og organiseret kriminalitet.

Tid til professionalisme
Det kræver først og fremmest det, vi kalder politi-tid. Der skal være tid til befolkningen, såvel som ressourcer, teknologi og specialister nok til at bekæmpe kriminelle netværk og organiserede bander. Det kræver også, at man sikrer politiets anseelse og retsstilling.
Med ligeså mange politi-timer til rådighed i 2009 som i 1989 er det blevet en stadig sværere opgave. Politiets portefølje af opgaver og indsatser er mangedoblet siden dengang. Men tiden desværre kun den samme.
En vores mærkesager er derfor at sikre en sammenhæng mellem opgaver og politiansatte. At få udvidet politistyrken, så den modsvarer befolkningens berettigede forventninger. Det kræver samfundet.

Samfundsskred
Poltiforbundet har som nævnt stor indflydelse på alle forhold vedrørende politiet. Det gælder alt fra løn til lovarbejde.
Ingen politifolk kommer i indsats, før en af vores sikkerhedsrepræsentanter har sagt god for deres sikkerhed.

Desværre oplever vi i verden omkring os et voldsomt skred i retning af at fjerne politiet fra de respektive befolkninger. Selv i lande, som vi ellers gerne sammenligner os med, er man begyndt at fjerne politiet fra borgerne. At arbejde mere og mere frem mod et reaktivt politi, som kun rykker, når der skal opklares alvorlig kriminalitet, og som har mistet tilliden i befolkningen.

Der spares på politiets rolle, optrappes med indsatsdragter og våben, samtidig med at den private sikkerhedsbranche lukkes ind som tilkøbsmulighed på flere af politiets kerneområder.

Det er en af Politiforbundets væsentligste opgaver at sikre politiet og samfundet herhjemme mod et lignende skred. Mod et bortsalg af den almene tryghed.

Tryghed for alle
Tryghed er for alle. Politiet er befolkningens garant og hjælper. Sådan er det nu, og sådan skal det helst forblive - også efter reformen i 2007. Vi ønsker et politi, som kan være nærværende, men som også har ret og pligt til at opfylde deres handlepligt. Til gengæld kræver vi en meget høj arbejdsetik.

International rolle
Dansk politi går i det hele taget for at være verdens bedste. Vi er de suverænt mest efterspurgte på den internationale scene, fordi vi evner at løse opgaver med omtanke og dialog.

Det internationale spiller i det hele taget en stor rolle i Politiforbundets fremtidige arbejde.

Via EuroCop og andre internationale samarbejder kæmper vi for at løfte politiets anseelse i en lang række af Europas nye og skrøbelige demokratier. Politifolks rettigheder eksempelvis i Baltikum er desværre gået i den storpolitiske glemmebog.

Kun ved at stimulere demokrati og rettigheder nedefra kan vi i samarbejde med udlandet bekæmpe dagens og særligt morgendagens internationale kriminalitet.
Ellers er slaget på forhånd tabt.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk