Informationer

Gade og nr:
Margrethevej 38
Postnr:
2840
By:
Holte
Website:

PR-foreningen for Nordiske Biblioteker

Hvad vil vi

* Arbetar på idealistisk och frivillig basis för att marknadsföra biblioteken i Norden
* Samarbetar med de nordiska biblioteksföreningarna och andra relevanta organisationer och organisationer

PR foreningens historie

PR-FORENINGEN FOR NORDISKE BIBLIOTEKER
VIRKSOMHETSBERETNING 1995 - 2005

PR-FORENINGENS ARBEIDS BETYDNING FOR NORDISK SAMARBEID:

PR-foreningens arbeid for nordisk samarbeid har hatt stor betydning for utviklingen av et godt samarbeid med Foreningen Norden og Nordisk Ministerråd. Vårt initiativ har ført til økt forståelse for at bibliotekene har aktive lokale nettverk i hvert enkelt land og på tvers av landegrensene i Norden. Videre er bibliotekenes enorme kontaktflate til Nordens befolkning og bibliotekenes betydning som lokalsamfunnets kunnskapsbank og som opplevelsesarena blitt tydeliggjort i dette arbeidet. Bibliotekene fremstår i dette arbeidet som aktive og svært effektive gjennomførere av den nordiske bibliotekukens idégrunnlag.

Nordisk bibliotekuke er det største fellesnordiske arrangement. Uken har meget stor publikumsdeltakelse og den kommer i stand med minimalt byråkrati og til en svært liten kostnad.

BAKGRUNN FOR ETABLERINGEN AV FORENINGEN:

Danmarks biblioteksskole arrangerte høsten 1993, under ledelse av Jens Thorhauge, et Nordbok-kurs om markedsføring av bibliotek, Stærkere profil og image. Oppfordringene til deltakerne var å etablere en nordisk foreningen for markedsføring og synliggjøring av bibliotekene. Kurset var særdeles samlende og inspirerende og mange av kursdeltakerne beholdt kontakten over landegrensene og erfaringsutvekslingen var stor.

Høsten 1994 arrangerte SABs Kommitté för Marknadsföring och Infoormation et nordisk markedsføringsseminar i Lund i Sverige under tittelen - Att synas är att vara. Under dette seminaret ble en person fra hvert av landene Danmark, Finland, Norge og Sverige utpekt til å etablere en nordisk PR-forening for bibliotekene.

Medlemsafgift 2009-2010

Regninger for medlemsafgift, samlet kr. 300, for disse to år bliver snart sendt ud til medlemmer.
Medlemmer får rabat på biblioteksbamser og rabat for en repræsentant på vores konferancer

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk