Informationer

Gade og nr:
Linnesgade 25,4
Postnr:
13611
By:
København K
Website:

Præsteforeningen

Den danske Præsteforenings formål er at varetage de faglige, uddannelsesmæssige, tjenstlige og økonomiske interesser for Den danske Folkekirkes præster, samt for medlemmer som ikke er omfattet af en anden organisations forhandlingsret.

Præsteforeningen er som præsternes forhandlingsberettigede organisation tilsluttet Akademikernes Centralorganisation. Præsteforeningen kan samarbejde med andre faglige organisationer.
Foreningen er uafhængig af kirkelige retningers indbyrdes forhold.

MEDLEMMER M.FL.
Som medlem kan optages enhver nuværende eller tidligere præst i Den danske Folkekirke.
Stk. 2. Som medlem kan optages cand. teoler.
Stk. 3. Enhver, der er ordineret til tjeneste i frie folkekirkelige organisationer og folkekirkelige ydre missionsselskaber og som ikke er omfattet af stk. 1 og 2, kan optages som medlem.
Stk. 4. Præster der har været ansat jf. stk. 1 og 3 kan optages som medlemmer.
Stk. 5. Stud. teoler kan optages som særlige studentermedlemmer med nedsat kontingentbetaling uden stemmeret til de styrende organer.
Stk. 6. Bistand til medlemmer i sager om løn- og ansættelsesvilkår ydes kun i sager, som er opstået efter indmeldelse. Bistand ydes ikke til et medlem, der ikke har betalt forfaldent kontingent. Såfremt hovedbestyrelsen finder, at der foreligger særlige omstændigheder, kan der gøres undtagelser herfra.

Velkommen til fordelene

Som medlem af Præsteforeningen har du - udover det faglige fællesskab og de kontante fordele ved, at foreningen forhandler dine løn- og ansættelsesvilkår - adgang til en række rabatordninger. Læs mere på vores hjemmeside.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk