Informationer

Gade og nr:
Louisevænget 42
Postnr:
4900
By:
Nakskov
Website:

PSKH - Psykologfagligt Selskab For Klinisk Hypnose

Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose er en sammenslutning af psykologer, som har specialiseret sig i hypnosebehandling. Alle er medlemmer af Dansk Psykolog Forening.

I de situationer hvor psykologisk viden, metoder og teknikker anvendes, findes der altid en risiko for at gøre skade. Det er derfor vigtigt, at en terapeut har en grundig faglig uddannelse bag sig. Desværre findes der ikke i dag i Danmark nogen egentlig lovgivning, som sætter regler for, hvem der må behandle klienter med hypnose eller psykoterapi. I princippet kan hvem som helst nedsætte sig som "hypnotisør" eller "psykoterapeut"; ingen af disse titler er beskyttede, og der er således ingen formelle krav om nogen form for baggrundsuddannelse. Det er derfor helt op til klienterne selv at finde ud af om en hypnotisør eller psykoterapeut har den nødvendige faglige kompetence. Anvender terapeuten sig af hypnose eller andre tranceskabende foranstaltninger i behandlingen, er det imidlertid af særlig stor betydning, at vedkommende har den fornødne viden, idet klienten under trance vil være ekstra modtagelig over for alle udefra kommende suggestioner. Enhver brug af hypnose bør derfor udføres af psykologer med den nødvendige faglige kompetence. Den ukritiske anvendelse af hypnose eller hypnoselignende teknikker i alle mulige sammenhænge er i dag et af de største problemer inden for det alternative terapimarked.

I 1994 blev psykologtitlen beskyttet af lovgivningen. Dette betyder, at kun personer med en universitetsuddannelse i psykologi har ret til at kalde sig psykologer. Alle medlemmer af Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose er således uddannede psykologer, som har specialiseret sig i hypnosebehandling, og alle er medlemmer af Dansk Psykolog Forening, hvilket betyder, at de er omfattet af de fællesnordiske etikregler for psykologer. Disse regler er med til at beskytte klienterne mod den uetiske anvendelse af hypnose og hypnotiske teknikker og er udformet med henblik på at give tryghed i behandlingen.

Hvis du ønsker at blive behandlet af en psykolog, som anvender sig af hypnose, i dit nærområde, kan du kontakte en af psykologerne fra vores behandlerliste.

Formål
At fungere som faglig interessegruppe for psykologer i Danmark, der beskæftiger sig med og interesserer sig for hypnose samt de psykologiske problemstillinger, der knytter sig hertil indenfor behandling, rådgivning, undervisning og forskning.

Hensigter:
a) At forbedre formidling og kommunikation mellem psykologer indbyrdes og med andre faggrupper i forhold til ovennævnte formål både i Danmark og internationalt.
b) At udbrede viden og erfaringer om klinisk hypnose samt at gøre enkelte behandlere, faggrupper og institutioner opmærksomme på de særlige behov, rammer og forventninger, der gør sig gældende for arbejdet med klinisk hypnose.
c) At påpege, udfordre og modarbejde faglig og etisk ukorrekt anvendelse af klinisk hypnose.
d) At fremme udvikling og forskning i emner, teori og praksis indenfor hypnoseterapi og hermed beslægtede behandlingsmetoder.

Medlemmer
Der kan optages medlemmer af Dansk Psykolog Forening, såfremt disse går ind for formålsparagraffen. Styrelsen kan beslutte at optage ansøgere uden for Dansk Psykolog Forening som associerede medlemmer uden stemmeret, såfremt disse som et minimum har kvalifikationer, der kan sidestilles med en dansk psykologisk universitetsgrad.
Optagelse i selskabet finder sted ved skriftlig henvendelse til styrelsen samt ved indbetaling af medlemskontingent. Kontingentet gælder for medlemskab pr. kalenderår og fortabes, såfremt man undlader at forny medlemskab ved kontingentindbetaling for nyt kalenderår. Fornyet medlemskab kan herefter kun ske efter skriftlig henvendelse til styrelsen.

Kontingent for 2010 er 200 kr.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk