Informationer

Gade og nr:
Vester Farimagsgade 19
Postnr:
1606
By:
København V
Website:

Public Relations Branchen

Brancheforeningen organiserer de professionelle Public Relations-virksomheder i Danmark.

Medlemsvirksomhederne arbejder med alle dele af Public Relation: fra produkt PR til public affairs og fra issues management til finansiel kommunikation.

Det er foreningens formål at udbrede kendskabet til Public Relations og sikre branchens etiske niveau.

Samarbejder du med et af foreningens medlemmer, er du sikker på en høj etisk og faglig standard.

Brancheforeningens formål er:

1. At fremme udviklingen af selvstændige virksomheder med hovedbeskæftigelse inden for public relations.
2. At fremme tilliden til public relations-begrebet generelt og foreningens medlemmer specifikt.
3. At udvikle og præge kendskabet til public relations-branchen.
4. At højne det professionelle niveau i medlemsvirksomhederne.
5. At sikre medlemsvirksomhederne sunde økonomiske arbejdsvilkår.
6. At medvirke til en målrettet uddannelse af branchens nuværende og kommende medarbejdere.
7. At markedsføre branchens professionelle færdigheder over for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
8. At varetage kontakten til nationale og internationale public relations-organisationer og beslægtede brancher.
9. At styrke medlemsvirksomhedernes arbejdsgiverrolle, bl.a. i samarbejde med Dansk Erhverv.

Medlemskab:

Som medlemmer kan optages selvstændige, momsregistrerede konsulentvirksomheder, som har public relations arbejde i Danmark som hovedbeskæftigelse.

For at blive optaget som medlem skal virksomheden kunne dokumentere mindst tre års drift med public relations arbejde som det væsentligste forretningsområde.

Alternativt skal virksomhedens leder(e) kunne dokumentere tilsvarende erfaring. Desuden skal den ansøgende nyde godt omdømme blandt fagkolleger.

Ansøgning om optagelse sker ved indsendelse af et udfyldt ansøgningsskema indeholdende de oplysninger, der er nødvendige for behandlingen af ansøgningen. Nævnte ansøgningsskema udleveres af foreningens sekretariat.

Beslutning om optagelse træffes af foreningens bestyrelse.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk