Informationer

Gade og nr:
Østervold 33 2
Postnr:
8900
By:
Randers C
Website:

Randers Handelsråd

Randers Handelsråd er en paraplyorganisation for den samlede handel i Randers kommune. Vi repræsenterer detailhandelen, pengeinstitutter og liberale erhverv i forhold til Randers Kommune og andre myndigheder.

Vi er en organisation som igennem en aktiv indsats, arbejder for at fremme handel, service og øvrige erhvervsmæssige aktiviteter i Randers området.

Vi er aktiv involveret i udviklingen af Thor-grunden, byens infrastruktur, skiltningen ved indfaldsveje, kompetence- og innovationsprojekter og meget mere. Alt sammen projekter, der er vigtige for profileringen af Randers som en aktiv og attraktiv handelsby!

Hvorfor

Der er mange gode grunde til at være en del af Randers Handelsråd, hvad enten du er fra detailhandelen, pengeinstitutterne eller fra et liberalt erhverv.

Handelsrådet samler handelslivet på tværs af branche og interesse, og er således et fantastisk forum til skabelse af nye kontakter og nye netværk.

Ved aktiv deltagelse i vores arrangementer og kommende work-shops møder du dine kolleger på en ny facon. I vil her få mulighed for at diskutere og debattere fremtiden for Randers by, men ligeså meget er der her mulighed for at få vendt de problemer og udfordringer, det måske kan være svært at få tid til at snakke om i hverdagen.

Vi gør vores indflydelse gældende overfor såvel Randers Kommune som øvrige myndigheder, hele tiden med målet om at skabe de bedste rammer for byens handelsliv for øje.

Når du har valgt at være en del af Randers Handelsråd, så har du samtidig valgt Randers. Du har valgt at få indflydelse på byens udvikling og dermed dens fremtid. Ikke noget dårligt valg.

Velkommen!

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk