Informationer

Gade og nr:
Myntevej 24
Postnr:
8920
By:
Randers NV
Website:

Randers Malerlaug

Randers Malerlaug i sin nuværende form blev stiftet i 1990. Det er en sammenlægning af det daværende Randers Malerlaug (DMA) samt det daværende Randers Omegns Malerlaug (CMD), som under navnet Randers Malerlaug blev tilsluttet landsorganisationen Dansk Malermestre.

Randers Malerlaug er en arbejdsgiverorganisation, som ved møder og kursusvirksomhed samt lærlingeuddannelse arbejder for at styrke faget, så dens udøvere lever op til tidens krav.

Laugets medlemmer er faguddannede malere, hvilket betyder, at det udførte arbejde kvalitets- og prismæssigt er i overensstemmelse med konkurrencevilkårene.

Randers Malerlaug er gennem Danske Malermestre medlem af den landsdækkende garantiordning, hvilket ydermere er en betryggelse for vore kunder.

Når man som kunde kontakter en malermester, så vær opmærksom på det blå M, som borger for godt håndværk og garanti.

Garanti på kvalitet

Det forpligter at yde kvalitet. Alle medlemmer af DANSKE MALERMESTRE er derfor omfattet af DANSKE MALERMESTREs garantiordning, der har til formål at sikre kunderne et håndværksmæssigt korrekt udført malerarbejde.

Lever malerarbejdet af en eller anden grund ikke op til deres forventninger, har De adgang til at indbringe sagen for DANSKE MALERMESTREs Garantiordning.
Garantiordningen udnævner da en uvildig syns -og skønsmand, der vurderer arbejdet. Får De medhold i Deres klage, vil fejlene blive udbedret uden omkostninger for Dem.

Vi er stolte af at kunne fortælle, at det er yderst sjældent, at der rejses garantisager over for medlemmer af DANSKE MALERMESTRE.
Men skulle uheldet være ude, giver Garantiordningen Dem vished for, at problemerne altid bliver løst.

Det dækker Garantiordningen

Dækket af garantiordningen er private forbrugere, der har indgået aftale med et medlem af DANSKE MALERMESTRE
om udførelse af malerarbejde på deres bolig. Ved private forbrugere forstås:

1) Ejere af en - og to familieboliger, ejerlejligheder og sommerhuse
2) Ejere af bolig- og erhvervsejendomme for arbejde udført i den private bolig
3) Lejere i en - og to familieboliger og sommerhuse
4) Lejere i udlejningsboliger, andelsboliger og ejerlejlighedsejendomme,
når arbejdet udføres i lejligheden efter lejerens ønske og for lejerens regning.
5) Fællesarbejder i udlejningsboliger, andelsboliger og ejerlejlighedsejendomme,
når rekvirenten er en forening, der højst omfatter 10 boliger.

Garantiordningen dækker egentligt malerarbejde samt arbejde, der naturligt og sædvanligt hører herunder. Garantiordningen dækker de direkte udgifter, der er forbundet med manglens udbedring samt rengøring.
Det er en forudsætning for garantiordningens anvendelse, at udgifter til udbedring ikke overstiger kr. 100.000,00 inkl. moms. Sager af større omfang henvises til civilretslig behandling.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk