Informationer

Gade og nr:
Nybrogade 12
Postnr:
1203
By:
København V
Website:

Realkreditrådet

Realkreditrådet er brancheorganisation for realkreditinstitutter i Danmark.

Vi arbejder for at skabe forståelse for realkreditsektorens synspunkter og opnå indflydelse på forhold med betydning for branchen. Vi har derfor en tæt og løbende dialog med myndigheder, politikere, interesseorganisationer og medier i Danmark og udland.

Vores medlemmer yder realkreditlån mod pant i fast ejendom. Realkreditlånene er baseret på udstedelse af SDO’ere, SDRO’ere og realkreditobligationer. Fem danske realkreditinstitutter er medlem af Realkreditrådet.

Realkreditrådet har repræsentationskontor i Bruxelles for at deltage i de løbende drøftelser i EU om realkreditfinansiering på tværs af grænser.

Realkreditrådets historie

Realkreditrådet blev dannet i 1972 efter en sammenlægning af branchesamarbejdet fra tre foreninger – ”Kreditforeningernes Stående Fællesudvalg”, ”Hypotekforeningernes Stående Fællesudvalg” og ”Fællessekretariatet for de Obligationsudstedende Fonde og Finansieringsinstitutter.” Den ældste forening, ”Kreditforeningernes Stående Fællesudvalg”, blev oprettet i 1887. Realkreditrådet er i besiddelse af omfattende arkiver fra de tidligere sammenslutninger. Arkiverne er tilgængelige efter aftale.

Formål
Realkreditrådet har til opgave at fremme realkreditinstitutternes virksomhed og at varetage
deres fælles interesser.
Realkreditrådet har hjemsted i Københavns kommune.

Medlemskab
Som medlemmer af Realkreditrådet kan optages danske realkreditinstitutter, der yder lån på
grundlag af realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO'er) eller særligt
dækkede obligationer (SDO'er).
Bestyrelsen træffer beslutning om optagelse af nye medlemmer.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk