Informationer

Gade og nr:
Scandiagade 14
Postnr:
8930
By:
Randers NØ
Website:

Referencefaggruppen - en faggruppe under BF

Vi er et fællesskab af bibliotekarer (cirka 300 pt), der arbejder på at yde den bedste service til folk, der har brug for os som bibliotekarer i deres kontakt med biblioteket.

Referencefaggruppens formål og vedtægter

Det er Referencefaggruppen formål at medvirke til at
- skabe kvalitet og udvikling i referencearbejdet
-- til gavn for både publikum og bibliotekarer.

Faggruppen skal
- udbrede kendskabet til og brugen af biblioteket
-- som indgang til samfundets samlede informationsmængde.

Faggruppen skal
- skabe et forum for debat om referencearbejdet,
- påvirke de centrale biblioteksinstanser til at yde bibliotekerne den bedst mulige service
- og medvirke til forbedring af uddannelsen inden for referenceområdet.

Referencefaggruppen har under hensyn til vedtægter for Bibliotekarforbundet og Retningslinjer for faggrupper til formål at tilgodese medlemmernes specielle interesser og virke som sparringspartner over for Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse.

Referencefaggruppen arrangerer bl.a. gå-hjem-møder og temadage, som annonceres her på siden, i Referencen og i BF's kalender.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk