Informationer

Gade og nr:
Persillevej 2A
Postnr:
6051
By:
Almind
Website:

Religionslærerforeningen

I over 100 år har foreningen arbejdet for udvikling og opprioritering af et af folkeskolens mindste men vigtigste kulturbærende fag; kristendomskundskab.

Foreningens formål er:

Fagligt og pædagogisk at styrke kristendoms-/religionsundervisningen i den danske folkeskole.

Dette formål søges nået ved:

*

Udsendelse af tidsskriftet Religionslæreren
*

Rådgivningningsvirksomhed fra Religionslærerforeningens Materialecentral.
*

Afholdelse af kurser
*

Afvikling af studierejser
*

Samarbejde med foreninger, udvalg og organisationer med relation til faget
*

Afholdelse af "Religionernes dag" hvert år

Medlemskab

Religionslærerforeningen er landsomfattende. Som medlemmer af foreningen kan optages alle, der beskæftiger sig med eller i øvrigt interesserer sig for kristendoms-/religionsundervisning. Enhver, som søger optagelse af Religionslærerforeningen, er forpligtet til at meddele, hvilken forhandlingsberettiget organisation (herunder lokalkreds og fraktion), vedkommende er medlem af.

Har du religionstimer på dit skema?
Eller har du interesse i religion og undervisning?

Så er der gode grunde til at melde dig ind i en forening, der arbejder for faget i skolen og som tilbyder inspiration og hjælp til din undervisning bl.a. gennem tidsskriftet Religionslæreren.
Medlemmer af foreningen modtager Religionslæreren 5 gange årligt og bliver tilbudt kurser og rejser arrangeret af foreningen.

Medlemskab for pensionister og studerende: 225 kr. pr. år.
Almindeligt medlemskab, samt abonnenter: 325 kr. pr. år.
Medlemskab for institutioner: 375 kr. pr. år.

Ønskes medlemskab af Religionslærerforeningen skal henvendelse ske til kasserer Jan Visbech Madsen, amFuLm1hZHNlbjE1QHNrb2xla29tLmRr
Giro 5 40 80 32

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk