Informationer

Gade og nr:
Islands Brygge 26
Postnr:
2300
By:
København S
Website:

Rengøringsselskabernes Branche- og Arbejdsgiverforening

RSBA's formålsparagraf

* At varetage medlemmernes erhvervspolitiske, arbejdsgiver- og servicemæssige interesser overfor bl.a. offentlige myndigheder og andre branche- og arbejdsgiverforeninger.

* At medvirke til en høj faglig udvikling, herunder uddannelse.

* At højne standens standard og anseelse overfor omverdenen.

* At yde service overfor medlemmerne inden for markedsføring, erhvervs- og arbejdsgiverpolitiske områder.

Fakta

Foreningen blev stiftet i 1970 som en ren brancheforening under navnet Rengøringsselskabernes Brancheforening - i daglig tale kaldet RSB. I 1992 omdannedes RSB til også at være arbejdsgiverforening.

Ved den lejlighed blev der føjet et "A" til logoet - og navnet blev: Rengøringsselskabernes Branche- og Arbejdsgiverforening, (RSBA)

RSBA har i dag ca. 160 medlemmer fordelt over hele Danmark. Vi yder overenskomstdækning for vore medlemmer gennem overenskomst med Fagligt Fælles Forbund (3F) og Dansk Funktionærforbund/Serviceforbundet på rengøringsområdet og med Fagligt Fælles Forbund (3F) på vinduespoleringsområdet.
Hvem kan optages:

I henhold til RSBA’s vedtægter kan enhver virksomhed, der udfører rengørings- og/eller vinduespoleringsarbejde, optages i foreningen, såfremt virksomheden driver en sund forretnings- og personalepolitik og udfører arbejde i henhold til fagets normer.
RSBA er medlem af Dansk Erhverv.

Ankenævn og Garantifond

Som medlem er du omfattet af RSBA's Ankenævn og Garantifond, der behandler klager vedrørende behandlings- og bearbejdningsskader forårsaget af et medlem.
En eventuel klage skal anmeldes for nævnet senest 3 måneder efter arbejdets udførelse, og nævnets afgørelse er bindende for det indklagede medlem.

Kollegiale regler

I RSBA's vedtægter finder du de kollegiale regler, der populært sagt er spillereglerne for, hvordan man omgås sine kolleger.

Fordele

Få ordnede forhold

Rengøringsselskabernes Branche- og Arbejdsgiverforening, eller RSBA som vi kaldes i daglig tale, er det naturlige ståsted for dig som selvstændig indenfor servicebranchen, når du ønsker ordnede forhold. I RSBA har du en seriøs organisation, der hjælper dig med rådgivning, vejledning og opbakning på et højt professionelt niveau.

Vi leverer det du har brug for:

* Overenskomstdækning – der giver fred og arbejdsro.
* Feriekortordning – der betyder, at du slipper for at indberette og indbetale de ansattes feriepenge til Feriekonto i optjeningsåret. Det giver en betydelig likviditets- og rentefordel, idet pengene bliver i virksomheden, indtil medarbejderne holder ferie.
* Information om nye love og regler i passende og nødvendigt omfang.
* Gratis råd og vejledning samt opbakning. Som medlem af RSBA er den daglige rådgivning aldrig længere væk end telefonen. Eventuelle tvister og konflikter behandles i det fagretlige system – uden ekstra omkostninger for din virksomhed.
* ”RSBA Information” – RSBA’s eget medlemsblad.
* Adgang til RSBA-Nettet, hvor du kan indhente oplysninger, når du selv har tid og ikke kun i sekretariatets åbningstid, ligesom du kan finde ansættelsesblanketter, tro- og love erklæringer, cirkulærer eller hvad du ellers har brug for af relevante oplysninger.
* Udlicitering – hvorigennem du bliver holdt a´jour om udbudte licitationer.
* RSBA-Kurser – hvor du bl.a. kan få indblik i udarbejdelse af nøgletal, overenskomstforståelse, uddannelse af medarbejdere m.m.
* Nøgleskiltsordning – RSBA betaler dusør til finderen af registrerede nøgler, og leverer disse retur til medlemsfirmaet.
* og næsten vigtigst – et netværk af gode kolleger.

Kontante medlemsfordele:

Ud over at få ordnede forhold, kan du som medlem af RSBA også få kontante fordele, bl.a. i form af rabataftaler med en række leverandører, som medlemmerne frit kan benytte. Der kan således være mange penge at spare på bl.a.:

* Lønsystemet ProLøn/RSBA
* Rengøringsmaskiner, materiel og produkter
* RSBA Forsikring
* Mobiltelefoni
* Fastnettelefoni
* Benzin og diesel
* EDB-systemer / Software
* Biler

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk