Informationer

Gade og nr:
H.C. Andersens Boulevard 18
Postnr:
1553
By:
København V
Website:

Repamotor - Elektroværkstedernes Landsforening

Foreningens formål er at samle alle virksomheder indenfor de elektromekaniske fag, samt virksomheder der er nært tilknyttet branchen for gennem et organisatorisk fællesskab at styrke medlemmernes konkurrenceevne og omdømme samt fremme samarbejdet mellem foreningens medlemsvirksomheder.

Til fremme af de angivne formål påhviler det foreningen:

at varetage medlemmernes fælles erhvervspolitiske interesser, særligt over for lovgivningsmagten og myndighederne,

at varetage medlemmernes fælles branchepolitiske interesser gennem en aktiv repræsentation i brancherelevante råd, nævn og udvalg, såvel nationalt som internationalt

at arrangerer og gennemføre kurser, medlemsmøder og andre former for sammenkomster, der sikre medlemmernes fortsatte konkurrenceevne.

at synliggøre og forbedre branchens omdømme overfor den øvrige industri samt overfor samfundet som helhed.

at påvirke myndigheder og uddannelsesinstitutioner så medlemmernes lærlinge og medarbejdere (primært elektroteknikere) til stadighed har mulighed for at opnå en fremadrettet faglig uddannelse samt muligheder for løbende at ajourføre sin viden med relevant efteruddannelse.

at støtte og fremme uddannelsesforanstaltninger inden for foreningens område,

at formidle et kollegialt samarbejde blandt foreningens medlemmer herunder at formulere og gennemføre projekter af fælles interesse,

at sikre medlemmerne gode og attraktive medlemsaktiviteter og (serviceydelser),

at udvikle og vedligeholde medlemmernes faglige og kollegiale interesser gennem gode og attraktive medlemsaktiviteter,

Organisationsmæssig tilknytning

Foreningen er optaget i Dansk Industri (forkortet: DI), og foreningens medlemmer skal være medlem af eller associeret til denne organisation.

Foreningen og dens medlemmer er underkastet de for DI til enhver tid gældende vedtægter, og de, af DI's valgte ledelse, fastsatte politikker og retningslinjer.

OPTAGELSE AF MEDLEMMER

Betingelser

Enhver virksomhed, der driver lovligt erhverv inden for foreningens interesseområde, kan optages som medlem af foreningen under forudsætning af, at følgende betingelser er opfyldt:

a. Virksomheden, dennes ansvarlige indehavere, ledere eller direktører skal have fuld råderet over virksomhedens bo.

b. Ingen af virksomhedens ansvarlige indehavere, ledere eller direktører må ved dom være fundet skyldig i nogen i den offentlige mening vanærende handling.

c. Hverken virksomheden eller dens ansvarlige indehavere, ledere eller direktører må være medlemmer af nogen faglig organisation, hvis formål efter bestyrelsens opfattelse er i modstrid med foreningens formål.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk