Informationer

Gade og nr:
Søborg Hovedgade 94B
Postnr:
2860
By:
Søborg
Website:

Restauratørgruppen

Foreningen for sund fornuft...
- vi holder gryden i kog

Foreningens formål er i videst muligt omfang at virke til gavn for medlemmerne.

Dette mål søges opfyldt via etablering af samlede indkøbsaftaler mm.

Medlemmer

Som medlemmer kan kun optages aktive restauratører. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde meddele dispensation til optagelse af andre som medlemmer.

Medlemskab er betinget af betaling af kontingent, hvis størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling, for tiden kr. 5.000 årligt. Kontingentet kan modregnes i bonusudbetalingen. Medlemskab løber som regnskabsåret fra 1.10 – 30.9.

Medlemskab fortsætter indtil det opsiges. Uanset på hvilket tidspunkt medlemskab ophører, kan kontingent hverken helt eller delvist fordres tilbagebetalt.

Medlemmernes egen forening...

Restauratørgruppen er ejet af medlemmerne selv - og alle medlemmer har således gennem deres deltagelse i foreningen og deres årlige kontingent på kun 5.000,- kr. en lige stor ejerandel. Et af de helt grundlæggende elementer i Restauratørgruppens formålsparagraf er nemlig, at ingen, udover foreningens medlemmer, skal have indflydelse på f.eks. indkøbs- og leverandøraftaler, eller i særdeleshed adgang til eller andel i de millioner af kroner, som vi gennem vores fælles indkøb vil genererer i form af rabatter og bonusaftaler hvert år. Alle disse penge fordeles ligeligt mellem foreningens medlemmer alt efter, hvor meget de hver især køber hos de enkelte leverandører.

Uafhængighed...

Restauratørgruppen er kun for medlemmerne. Foreningen er derfor fuldstændig og aldeles uafhængig af andre interesser end netop medlemmernes, og det betyder alt, når vi skal forhandle med leverandører og lave indkøbsaftaler. Vi har ingen stor organisation eller administration, som skal markedsføres eller finansieres gennem medlemmernes indkøb - og netop derfor, er det muligt at sende de samlede rabatter og bonusbeløb direkte retur til medlemmerne.

Medlemskabet letter hverdagen...

Et medlemskab af Restauratørgruppen letter dig som selvstændig på en helt masse områder, så du får mere tid og overskud til at overskue logistikken og drive din forretning i det daglige. Foreningen har udvalgt en lang række af markedets bedste leverandører, både inden for råvarer, nonfood og serviceydelser, som vi løbende udvikler vores samarbejde med. Det betyder, at du som selvstændig slipper for konstant at afsøge markedet for de bedste og nyeste produkter, den bedste service og leveringssikkerhed, de laveste priser, største rabatter og bedste bonusordninger. Og så er det klart, at jo flere medlemmer vi er, der står sammen, jo bedre forhandlingsposition vil vi have til glæde og gavn for alle.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk