Informationer

Gade og nr:
Den siddende formands kommune
Postnr:
By:
Website:

ReturBat - Den miljøsikre løsning

Foreningens formål er at sikre indsamling af bly akkumulatorer i Danmark med størst mulig indsamlingsprocent til lavest mulige omkostninger samt hermed beslægtet virksomhed. Foreningen kan også tilbyde ydelser (herunder kollektive ordninger) indenfor området batterier og akkumulatorer.

Medlemsforhold
Som medlemmer kan optages alle bly akkumulatorudbydere i Danmark såvel importører som producenter af start-, traktionære- og stationære batterier.

Indmeldelse foretages skriftligt til e-mail cmV0dXJiYXRAcmV0dXJiYXQuZGs= eller pr. brev til foreningens se-kretariat.

Baggrunden for ordningen.
Foreningen til indsamling af blyakkumulatorer i Danmark, ReturBat®, blev dannet i slutningen af 1993 af producenter og importører af blyakkumulatorer. Foreningens formål var at værne om miljøet ved etablering af et system, der sikrede indsamling og genanvendelse af alle blyakkumulatorer i Danmark.

ReturBat®´s indsamlingsordning, blev etableret. Ordningen er baseret på, at der ved salg af alle nye blyakkumulatorer indbetales et miljøgebyr. De indbetalte beløb finansierer alle omkostninger i forbindelse med indsamling og transport til smelteværker, samt til administration og markedsføring af ordningen.

Ordningen var fra starten en succes, og der blev i årene 1994 og 1995 indsamlet og afleveret til genbrug mere end 97 % af alle kasserede blyakkumulatorer i Danmark.

Da Miljøstyrelsen pr. 1.april 1996 indførte en gebyrfinansieret indsamlingsordning, var det indlysende fornuftigt at indlede et samarbejde med ReturBat® , som allerede havde en velfungerende ordning.

Miljøtillæg på nye batterier. Med ikrafttrædelse pr. 1. april 1996 blev der indgået en aftale mellem ReturBat® og Miljø- og Energiministeriet om indsamling og bortskaffelse til genanvendelse af kasserede blyakkumulatorer i Danmark.

Vælger dit firma at blive tilsluttet en kollektiv
ordning, sker dette ved indmeldelse i
ReturBat ®.

Derved lever du op til lovens krav om indsamling,
registrering, oparbejdning og bortskaffelse og meget
andet uden selv at skulle tilpasse dine administrative programmer til kravene.

ReturBat ® har til formål at sikre indsamling af bly
akkumulatorer med størst mulig indsamlingsgrad til
lavest mulig omkostning.

Kontingent til ReturBat ®

Bestyrelsen har fastlagt et årligt medlemskontingent på kr. 500,00 for året 2009

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk